Etiopien ligger i nordöstra Afrika och är ett land med mycket jordbruk. Trots god ekonomisk utveckling under 2000-talet är landet ett av världens fattigaste. Många barn går hungriga och med jämna mellanrum drabbas landet av torka, vilket gör att bristen på mat blir ännu större.

Efter många år av uppslitande konflikter slöt Etiopien fred med grannlandet Eritrea 2018. Det var en av anledningarna till att landets premiärminister året efter fick Nobels fredspris. Men lugnet blev kortvarigt.

Därefter bröt det nämligen ut ett inbördeskrig i regionen Tigray som ledde till att tusentals dödades och att hundratusentals drevs på flykt.

Situationen är fortsatt osäker i landet, med politisk oro och regionala konflikter. I vissa delar av landet råder i stort sett torka. De olika kriserna har bland annat lett till att människor befinner sig på flykt inom landet och att det saknas tillgång till grundläggande samhällsfunktioner på landsbygden. I flera regioner oroar man sig över bristen på mat och vatten – och för att fler ska drabbas av undernäring.

Läs mer