Sedan 2007 har sju av regionerna i Etiopien etablerat egna anti-korruptionsorgan för att bekämpa och förebygga korruption. Fredag den 4 augusti 2017 lyftes det tio månader långa nödläget i Etiopien. Men torka, översvämningar och interna konflikter gör situationen fortsatt svår för landets invånare. Dessutom tar landet emot många flyktingar från grannländerna.

Olika väderfenomen har lett till att stora delar av Etiopien drabbats av en mycket allvarlig torka. I de flesta delar av landet uteblev regnperioden både 2015 och 2016. Detta hade katastrofala följder för skörden som ska föda 70-80 procent av landets befolkning. FN uppskattar att 8,6 miljoner människor i landet nu står inför allvarliga problem med att hitta mat, och barnen är de mest utsatta.

Plan international har tillsammans med myndigheter och andra organisationer genomfört åtgärder i de hårt drabbade regionerna Oromia, Afar och SNNP. Här arbetar vi specifikt med näring och livsmedelssäkerhet, vattnet och hygien, skydd av barn och ekonomisk säkerhet.