Filippinerna är en önation i Sydostasien. Landet blev självständigt 1946 efter att ha varit under både spansk och amerikansk kolonialmakt. Filippinerna ligger mitt i tyfonbältet som dominerar Stilla havet och är ett av de länder i världen som oftast och hårdast drabbas av naturkatastrofer. Bara det senaste året har Filippinerna drabbats av två jordbävningar och en stark tyfon.

Över tre fjärdedelar av de fattigaste bor i de områden som är mest utsatta för översvämningar, torka, tyfoner, jordskalv eller vulkanutbrott. Även om landets ekonomi har förbättrats de senaste åren har det inte reducerat fattigdomen nämnvärt. Filippinernas sårbarhet har stor påverkan på barns och ungas välmående, säkerhet och framtid. Många barn i Filippinerna är undernärda. Landet har också den högsta förekomsten av tonårsgraviditeter i hela Asien. Majoriteten av ungdomarna i Filippinerna saknar utbildning eller yrkesupplärning och landet har den största andelen arbetskraftsmigranter i världen.