Filippinerna är ett av de länder i världen som oftast och hårdast drabbas av katastrofer vid till exempel jordbävningar och tyfoner. Det är också ett av länderna i Asien med högst andel tonårsgraviditeter. Sexindustrin är omfattande i landet och omsätter stora summor. Exploateringen av barn och unga, framför allt flickor, sker ofta med hjälp av sociala medier.

Filippinerna är en önation i Sydostasien, som blev självständig 1946 efter att ha varit under både spansk och amerikansk kolonialmakt. Även om landets ekonomi har förbättrats de senaste åren har det inte reducerat fattigdomen nämnvärt. Över tre fjärdedelar av de fattigaste bor i de områden som är mest utsatta för översvämningar, torka, tyfoner, jordskalv eller vulkanutbrott. Filippinernas sårbarhet har stor påverkan på barns och ungas välmående, säkerhet och framtid. Många barn i Filippinerna är undernärda. Majoriteten av ungdomarna i Filippinerna saknar utbildning eller yrkesupplärning och landet har den största andelen arbetskraftsmigranter i världen.