Mellan Togo i öst, Elfenbenskusten i väst och Burkina Faso i norr ligger Ghana. Landet räknas som ett av de mest stabila demokratierna i Afrika söder om Sahara och har aldrig haft några interna konflikter.

Jordbruk är landets ekonomiska grundpelare och något som 55 procent av befolkningen livnär sig på. Även om de senaste åren har gett Ghana en viss ekonomisk tillväxt så är arbetslöshet, fattigdom och brist på utbildning fortfarande stora utmaningar. Mer än hälften av befolkningen är under 18 år. Barn i Ghana – och speciellt tjejer – utesluts ofta från att delta i beslutsprocesser på grund av traditionella attityder bland den äldre generationen.