Guatemala har den starkaste ekonomin i Centralamerika, men är också kontinentens mest ojämlika land. För trots stabil ekonomisk tillväxt de senaste åren är fördelningen så skev att 60 procent av befolkningen lever i fattigdom. Det har lett till att nästan hälften av barnen lider av under- och felnäring, barnadödligheten är hög och många barn slutar skolan för att hjälpa till hemma eller för att hitta ett arbete.

Antalet mord har minska det senaste året, men Guatemala är fortfarande ett av de farligaste länderna i Latinamerika. Våld och kriminalitet är vanligt och människosmuggling, sexhandel och narkotikabrott präglar samhället. Guatemala har gjort vissa framsteg när det gäller att ta upp kampen mot korruption och straffrihet. Det senaste året har flera högprofilerade fall hamnat i rättssalen, där bland andra en av president Jimmy Morales familjemedlemmar åtalats.