Guatemala sticker ut i Latinamerika. Trots att det har den starkaste ekonomin är det ett av kontinentens mest våldsamma och ojämställda länder.

Trots stabil ekonomisk tillväxt de senaste åren är fördelningen så skev att 60 procent av befolkningen lever i fattigdom. Det har lett till att nästan hälften av barnen lider av under- och felnäring, barnadödligheten är hög och många barn slutar skolan för att hjälpa till hemma eller för att hitta ett arbete.

Ungefär hälften av befolkningen tillhör olika urfolk, och det är dessa grupper som utsätts för mest diskriminering och har svårast livsvillkor. Fyra av fem personer bland urfolken lever i fattigdom, majoriteten av barnen är undernärda, och mödradödligheten är dubbelt så hög jämfört med i resten av befolkningen.

Antalet mord minskar, men Guatemala är fortfarande ett av de mest våldsdrabbade länderna i Latinamerika. Våld och kriminalitet är vanligt och människosmuggling, sexuell exploatering och narkotikabrott präglar samhället. Guatemala har gjort vissa framsteg när det gäller att ta upp kampen mot korruption och straffrihet.

Döttrar ses som mindre värda

Guatemala är ett av Latinamerikas mest ojämställda länder. Det finns en hög preferens för söner, framför allt bland urfolk. Det betyder att pojkar ses som mer värda än flickor. Bara 1 av 8 urfolksflickor går klart grundskolan. Våld mot flickor och kvinnor är ett problem i hela landet. Höga nivåer av sexuellt våld leder till att många flickor blir gravida, inte sällan innan de fyller 15 år.

Ett annat jämställdhetsproblem är bristen på arbetstillfällen för unga kvinnor.