Guinea-Bissau ligger mellan Senegal i norr och Guinea i söder. Den tidigare portugisiska kolonin på Afrikas västkust är ett av världens minst utvecklade länder och har nästan inga industrier. Därför är landet helt beroende av jordbruket, som sysselsätter omkring 85 procent av den arbetande befolkningen. Hälften av landets befolkning är barn under 15 år, en demografi som gör landet extra sårbart.

Guinea-Bissau har varit politiskt instabilt sedan det blev självständigt 1974. Bara under de senaste tio åren har landet styrts av 24 olika styrkor och internationella observatörer har rapporterat om en försämring under det senaste året. Guinea-Bissau är därför ett mycket utmanande land för barn att växa upp i. Barndödligheten är hög och våld i nära relationer och könsstympning är utbrett. Barnmisshandel och barnarbete är socialt accepterat och tar ifrån barn deras rätt att gå i skolan. Plan International arbetar för att stärka alla barns och ungas rätt till liv, utveckling, skydd och deltagande genom våra program i Guinea-Bissau.