Guinea-Bissau ligger mellan Senegal och Guinea. Den tidigare portugisiska kolonin på Afrikas västkust är ett av världens mest utsatta länder. En majoritet av befolkningen lever i fattigdom och både spädbarns- och mödradödligheten är hög. Många flickor tvingas också in i barnäktenskap.

Guinea-Bissau har varit politiskt instabilt sedan det blev självständigt 1974, bland annat på grund av olika kuppförsök och motsättningar efter demokratiska val.
Den politiska oron drabbar befolkningen på flera sätt, till exempel för att utvecklingen stannar av och fattigdomen breder ut sig. Majoriteten av invånarna lever under fattigdomsgränsen, och en fjärdedel lever med kronisk felnäring.

En stor del av befolkningen är barn under 14 år. Och för barn är bristen på mat särskilt allvarlig. Barn som drabbas av undernäring kan få livshotande skador och hjärnan är extra känslig. Om undernäringen håller i sig kan det påverka dem resten av livet.

Flickor är särskilt utsatta

Nästan en fjärdedel av alla flickor i Guinea-Bissau tvingas gifta sig innan de har fyllt 18 år. Orsakerna till barnäktenskap är ofta fattigdom och brist på utbildning. Men en allmän otrygghet i samhället kan också göra att traditionen hålls vid liv. 42 procent av alla flickor mellan 15 och 17 år har även utsatts för könsstympning.