Den tidigare franska kolonin Guinea ligger vid Afrikas västkust. Efter många år av intern turbulens på grund av bland annat oro i grannländerna Sierra Leone och Liberia är Guinea nu relativt stabilt och demokratiskt.

Det senaste året har dock präglats av politisk oro, efterdyningar av Ebola-epidemin och ett kraftigt fall i råvarupriserna. Dessutom påverkades landet av en mässlingepidemi. Trots att landet har Afrikas största mineraltillgångar är landet mycket fattigt. Största delen av befolkningen arbetar inom jordbruk, men arbetslösheten är mycket hög – särskilt bland ungdomar.

Guinea är ett utmanande land för barn att växa upp. Barndödligheten är hög på grund av undernäring och sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas och behandlas. Könsbaserat våld är också ett vanligt problem som finns i landet.