Av Haitis befolkning på nästan 11 miljoner bor 60 procent på landsbygden. Hälften är under 18 år. Jobbmöjligheterna är små och hela 76 procent lever i fattigdom.

Haiti är fortfarande starkt präglat av den enorma ödeläggelse som jordbävningen 2010 lämnade efter sig och som förvärrades när Haiti träffades av orkanen Matthew i oktober 2016. Matthew var den kraftigaste orkanen sedan 1964 och lämnade efter sig 600 döda, 200 000 förstörda hus och 1,4 miljoner hemlösa människor. 2017 har vi fokuserat på att möta de omedelbara behoven hos en hårt prövad befolkning.

Utöver utbredd fattigdom är Haiti ett land präglat av kriminalitet och våld. Många haitier väljer att lämna landet för att söka möjligheter och trygghet någon annanstans. Korruption och svaga offentliga institutioner innebär bland annat begränsad tillgång till offentlig vård och kvalitativ utbildning. Ett av tolv barn dör före sin femte födelsedag. En av tre flickor blir gravid innan hon fyllt 19 år.

För att ge barn en bra start i livet prioriterar Plan International att ge de yngsta barnen en trygg, hälsosam och lärorik vardag på våra barncenter. Genom att dela ut stipendier och bygga skolor arbetar vi för att fler barn ska fullfölja grundskolan. Plan International arbetar också för att ge familjer möjlighet att försörja sig genom projekt som ger unga yrkesutbildningar som passar den lokala arbetsmarknaden. Vi stöttar också vuxna med att etablera spar- och lånegrupper.