Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Just nu: ökat våld förvärrar hungerkrisen

Haiti som redan tidigare var hårt drabbat av fattigdom, en akut hungerkris och återkommande naturkatastrofer går just nu igenom en eskalerande politisk kris med ökat våld där barnen drabbas hårdast.

Karta över HaitiI början av mars 2024, när landets övergångspresident Ariel Henry var utomlands, stormades två av Haitis största fängelser och nästan 4 000 fångas fritogs. Sedan dess har beväpnade grupper tagit kontrollen över stora delar av huvudstaden Port-au-Prince, inklusive hamnar och landets enda internationella flygplats. Presidenten tilläts inte återvända och han har sedan dess gått med på att avgå. Regeringen har infört undantagstillstånd.

Innan eskaleringen uppskattades 5,5 miljoner av Haitis befolkning behöva humanitärt stöd, varav nästan hälften är barn och unga. Det råder brist på mat, rent vatten och sjukvård. Den senaste utvecklingen har försämrat situationen ytterligare. Våra kollegor på plats rapporterar om en alarmerande ökning av ensamkommande barn i läger för internflyktingar – barn vars föräldrar har dödats i våldsamheterna; samt om en ökning av sexuellt våld mot flickor.

Plan International skalar just nu upp våra program i tre av Haitis regionala departement: sydöstra, nordöstra och Artibonite. Scrolla vidare eller klicka här för att läsa mer om vårt arbete.

 

Du kan motverka hungerkrisen

Till insamlingen

 

Just nu: ökat våld förvärrar hungerkrisen

Haiti som redan tidigare var hårt drabbat av fattigdom, en akut hungerkris och återkommande naturkatastrofer går just nu igenom en eskalerande politisk kris med ökat våld där barnen drabbas hårdast.

I början av mars 2024, när landets övergångspresident Ariel Henry var utomlands, stormades två av Haitis största fängelser och nästan 4 000 fångas fritogs. Sedan dess har beväpnade grupper tagit kontrollen över stora delar av huvudstaden Port-au-Prince, inklusive hamnar och landets enda internationella flygplats. Presidenten tilläts inte återvända och han har sedan dess gått med på att avgå. Regeringen har infört undantagstillstånd.

Innan eskaleringen uppskattades 5,5 miljoner av Haitis befolkning behöva humanitärt stöd, varav nästan hälften är barn och unga. Det råder brist på mat, rent vatten och sjukvård. Den senaste utvecklingen har försämrat situationen ytterligare. Våra kollegor på plats rapporterar om en alarmerande ökning av ensamkommande barn i läger för internflyktingar – barn vars föräldrar har dödats i våldsamheterna; samt om en ökning av sexuellt våld mot flickor.

Plan International skalar just nu upp våra program i tre av Haitis regionala departement: sydöstra, nordöstra och Artibonite. Scrolla vidare eller klicka här för att läsa mer om vårt arbete.

 

Du kan motverka hungerkrisen

Till insamlingen

På den här sidan kan du läsa fakta om Haiti och om vårt arbete på plats. För de senaste nyheterna om Haiti gå till vårt pressrum, och för dig som har fadderbarn i landet hittar du mer info här

Haiti har en lång och komplex historia av kolonialt förtryck, auktoritära regimer och naturkatastrofer vilket har hindrat möjligheten till ekonomiskt tillväxt och utveckling. Idag tillhör Haiti världens fattigaste länder och sticker ut som det fattigaste landet i regionen. Återkommande politiskt våld och förödande naturkatastrofer förvärrar en redan svår situation för landets befolkning varav hälften är barn och unga under 25. Många haitier väljer att lämna landet för att söka möjligheter och trygghet någon annanstans. Korruption, svaga offentliga institutioner och politiskt kaos innebär bland annat begränsad tillgång till offentlig vård och kvalitativ utbildning.  Plan International har fokuserat på att möta de omedelbara behoven hos en hårt prövad befolkning.

Hungerkris till följd av andra kriser

I Haiti råder en hungerkris med runt 4,4 miljoner människor är i akut behov av stöd. Situationen har uppstått till följd av flera interna kriser de senaste åren som har påverkat den politiska, ekonomiska och sociala stabiliteten – inklusive:

 • Eskalerat våld vilket kulminerade i mars 2024 när beväpnade grupper tog kontroll över majoriteten av huvudstaden och övergångspresidenten Ariel Henry tvingades avgå.
 • Kolerautbrottet år 2022.
 • Jordbävningen med magnituden 7,2 som drabbade landets södra delar i augusti 2021.
 • Mordet på President Moïse i juli 2021.
 • Dåliga skördar på grund av för lite regn.

Chedeline, 12 år, vittnar om hur inte kan plugga när hon är hungrig. Hennes betyg har sjunkit sedan hungerkrisen drabbade Haiti. Plan International tacklar hungerskrisen i syd- och nordöstra Haiti genom kontantöverföringar och matkuponger. Under 2023 nådde vi 33 321 barn och familjemedlemmar.

 

Hungerkris till följd av andra kriser

I Haiti råder en hungerkris med runt 4,4 miljoner människor är i akut behov av stöd. Situationen har uppstått till följd av flera interna kriser de senaste åren som har påverkat den politiska, ekonomiska och sociala stabiliteten – inklusive:

 • Eskalerat våld vilket kulminerade i mars 2024 när beväpnade grupper tog kontroll över majoriteten av huvudstaden och övergångspresidenten Ariel Henry tvingades avgå.
 • Kolerautbrottet år 2022.
 • Jordbävningen med magnituden 7,2 som drabbade landets södra delar i augusti 2021.
 • Mordet på President Moïse i juli 2021.
 • Dåliga skördar på grund av för lite regn.

Chedeline, 12 år, vittnar om hur inte kan plugga när hon är hungrig. Hennes betyg har sjunkit sedan hungerkrisen drabbade Haiti. Plan International tacklar hungerskrisen i syd- och nordöstra Haiti genom kontantöverföringar och matkuponger. Under 2023 nådde vi 33 321 barn och familjemedlemmar.

10-åriga Lettycia, en av alla flickor i Haiti som påverkas av hungerkrisen.flickor är särskilt utsatta

Plan International rapporterade 2023 om hur hungerkrisen i Haiti påverkar flickor som en särskilt utsatt grupp i kriser. Enligt rapporten står 85% av tonårsflickorna i Haiti inför akuta säkerhetsrisker när de lämnar hemmet.

De riskerar att utsättas för attacker på vägen till och från skolan, när de hämtar vatten till familjen eller bara rör sig i sitt närområde.

Ladda ner “Rapid Gender Analysis in Haiti” här (PDF)

flickor är särskilt utsatta

Plan International rapporterade 2023 om hur hungerkrisen i Haiti påverkar flickor som en särskilt utsatt grupp i kriser. Enligt rapporten står 85% av tonårsflickorna i Haiti inför akuta säkerhetsrisker när de lämnar hemmet.

De riskerar att utsättas för attacker på vägen till och från skolan, när de hämtar vatten till familjen eller bara rör sig i sitt närområde.

Ladda ner “Rapid Gender Analysis in Haiti” här (PDF)

10-åriga Lettycia, en av alla flickor i Haiti som påverkas av hungerkrisen.

Fakta om Haiti

Huvudstad: Port-au-Prince
Invånare: 11,5 miljoner (2022)
Förväntad livslängd: 63 år (2021)
Spädbarnsdödlighet: 45 per 1000 födslar (2021)
Andel barn som börjar skolan: 58 % (1997)
Läs- och skrivkunnighet: 61,7 % (2016)
Andel kvinnor i parlamentet: –

Källor: World Bank Open Data

Plan Internationals arbete i Haiti

Karta över HaitiPlan International har arbetat i Haiti sedan 1973. Vi arbetar för att förebygga barns utsatthet och stötta barn att uppnå sin fulla potential. Vi fokuserar på de största utmaningarna för de mest utsatta barnen, särskilt flickor i isolerade regioner. Inom detta arbete prioriterar vi specifikt att:

 • Tackla hungerkrisen med kontantstöd till familjer så de kan köpa mat
 • Motverka arbetslösheten bland unga bl.a. genom att ge utbildning som gör det lättare för dem att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig
 • Ge flickor makten att bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv – genom projekt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Akuta insatser vid katastrofer

När Haiti drabbades av orkanen Matthew 2016, jordbävning 2021 och eskalerat våld 2024 mobiliserade Plan International sina tillgängliga resurser för att möta de akuta behoven. Vid katastrofer arbetar vi i olika faser. I första fasen säkrar vi tillgång till mat, vatten, hygienpaket och tält.  I nästa fas etablerar vi skyddsmekanismer för att minska risken för våld eller övergrepp mot barn som befinner sig i en utsatt situation. Därefter sätter vi upp lärcenter där barnen kan vara barn i en kaotisk vardag och bearbeta sina trauman tillsammans med kompetent personal.

 

Plan Internationals arbete i Haiti

Karta över Haiti

Plan International har arbetat i Haiti sedan 1973. Vi arbetar för att förebygga barns utsatthet och stötta barn att uppnå sin fulla potential. Vi fokuserar på de största utmaningarna för de mest utsatta barnen, särskilt flickor i isolerade regioner. Inom detta arbete prioriterar vi specifikt att:

 • Tackla hungerkrisen med kontantstöd till familjer så de kan köpa mat
 • Motverka arbetslösheten bland unga bl.a. genom att ge utbildning som gör det lättare för dem att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig
 • Ge flickor makten att bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sitt liv – genom projekt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Akuta insatser vid katastrofer

När Haiti drabbades av orkanen Matthew 2016, jordbävning 2021 och eskalerat våld 2024 mobiliserade Plan International sina tillgängliga resurser för att möta de akuta behoven. Vid katastrofer arbetar vi i olika faser. I första fasen säkrar vi tillgång till mat, vatten, hygienpaket och tält.  I nästa fas etablerar vi skyddsmekanismer för att minska risken för våld eller övergrepp mot barn som befinner sig i en utsatt situation. Därefter sätter vi upp lärcenter där barnen kan vara barn i en kaotisk vardag och bearbeta sina trauman tillsammans med kompetent personal.

Exempel på resultat:

Under förra året nådde vi 4 862 hushåll med kontantstöd
så de kunde köpa mat till 33 321 familjemedlemmar.

 

Exempel på resultat:

Under förra året nådde vi 4 862 hushåll med kontantstöd så de kunde köpa mat till 33 321 familjemedlemmar.

Regnmätare gör barnen säkrare

Haiti är ett av de länder som drabbas allra hårdast av orkaner. Men knepen för att fler ska klara sig och återhämtningen ska gå snabbare behöver inte alltid vara så komplicerade.

Plan International arbetar med ett program för Säkra skolor. Där försöker vi tillsammans med elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal att stärka både skolbyggnadernas och människornas möjligheter att klara en orkan. Vi bygger säkrare byggnader, ser till så att alla vet hur de ska agera om något händer och arbetar fram handlingsplaner för nödsituationer. I sydöstra delen av Haiti har vi installerat regnmätare som eleverna använder för att hålla koll på hur mycket vatten som kommer. Det gör att de kan förutsäga översvämningar.

Barnen får vara med i kommittéer för att identifiera risker och förebygga skador. Vissa skolor har också utrustats med färgglada flaggor för att informera eleverna och andra som bor i samhället när en varning har utfärdats. Flaggorna är gröna, gula, orange och röda för att indikera hur stor risken är.

– Plan International har verkligen hjälpt oss och jag är stolt över att lära andra om färgerna på flaggorna så att de kan agera innan något händer. Vi lär oss om förberedelse, vad vi ska göra under en orkan och hur vi ska hantera situationen efteråt, säger 15-åriga Mickensie.

Läs mer

DELTAGANDE

Karneval för flickors rättigheter

Jag vill vara en förebild för alla flickor på Haiti och bidra till att familjer skickar flickorna till skolan – och låter dem fullfölja utbildning.

Garenchana, 16 år, ungdomsrepresentant

I samarbete med ungdomsgrupper och lokala myndigheter har Plan International lyft vikten av utbildning och synliggjort vilka hinder som just flickor måste ta sig över för att fullfölja sin utbildning. Under den årliga Jacmel-karnevalen fick Garenchana och hennes ungdomsgrupp mycket uppmärksamhet i nationell media med sina krav på respekt för haitiska flickors situation.

Katastrof

Filtar, mat och hygien kommer först

Vi hade inga pengar att köpa köksutrustning för så vi kunde inte laga mat till våra barn. Och utan filtarna vet jag inte hur vi skulle klarat oss i kölden efter orkanen.

Josianne, mamma från Les Irois

Under den första tiden efter orkanen Matthew fokuserade vi på att hjälpa familjerna med att återfå en viss grad av kontroll över sina liv. 1 538 familjer i Les Irois fick hygienpaket, filtar och andra nödvändigheter för att täcka sina mest grundläggande behov.

Vill du vara en del av förändringen?

bli fadder

Möt fanestha, 13 år – fadderbarn i haiti

In och läs om andra länder vi jobbar i:

Australien

Bangladesh

Läs mer

Belgien

Benin

Läs mer

Bolivia

Läs mer

Brasilien

Läs mer

Burkina Faso

Läs mer

Centralafrikanska republiken

Läs mer

Colombia

Läs mer

Danmark

Dominikanska Republiken

Läs mer

Ecuador

Läs mer

Egypten

Läs mer

El Salvador

Läs mer

Etiopien

Läs mer

Filippinerna

Läs mer

Finland

Frankrike

Ghana

Läs mer

Guatemala

Läs mer

Guinea

Läs mer

Guinea-Bissau

Läs mer

Haiti

Läs mer

Honduras

Läs mer

Hong Kong

Indien

Läs mer

Indonesien

Läs mer

Irland

Italien

Japan

Jordanien

Läs mer

Kambodja

Läs mer

Kamerun

Läs mer

Kanada

Kenya

Läs mer

Kina

Läs mer

Laos

Läs mer

Libanon

Läs mer

Liberia

Läs mer

Malawi

Läs mer

Mali

Läs mer

Moçambique

Läs mer

Myanmar

Läs mer

Nederländerna

Nepal

Läs mer

Niger

Läs mer

Nigeria

Läs mer

Norge

Paraguay

Läs mer

Peru

Läs mer

Rwanda

Läs mer

Schweiz

Senegal

Läs mer

Sierra Leone

Läs mer

Spanien

Storbritannien

Sudan

Läs mer

Sverige

Sydkorea

Sydsudan

Läs mer

Tanzania

Läs mer

Thailand

Läs mer

Togo

Läs mer

Tyskland

Uganda

Läs mer

USA

Vietnam

Läs mer

Zambia

Läs mer

Zimbabwe

Läs mer

Östtimor

Läs mer
Insamlingsländer
Insamlingsländer med fadderverksamhet
Programländer
Programländer med fadderverksamhet
Gå till specifikt land