Av Haitis befolkning på nästan 11 miljoner bor 60 procent på landsbygden. Hälften är under 18 år. Jobbmöjligheterna är små och tre av fyra lever i fattigdom. Diskrimineringen av flickor och kvinnor är utbredd.

Haiti är fortfarande starkt präglat av den enorma ödeläggelse efter jordbävningen 2010, som förvärrades när Haiti träffades av orkanen Matthew i oktober 2016. Matthew var den kraftigaste orkanen sedan 1964 och lämnade efter sig 600 döda, 200 000 förstörda hus och 1,4 miljoner hemlösa människor. Plan International har fokuserat på att möta de omedelbara behoven hos en hårt prövad befolkning.

Utöver utbredd fattigdom är Haiti ett land präglat av kriminalitet och våld. Många haitier väljer att lämna landet för att söka möjligheter och trygghet någon annanstans. Korruption och svaga offentliga institutioner innebär bland annat begränsad tillgång till offentlig vård och kvalitativ utbildning.

Ett av fjorton barn dör före sin femte födelsedag enligt statistik från UNICEF 2019. För att ge barn en bra start i livet prioriterar Plan International att ge de yngsta barnen en trygg, hälsosam och lärorik vardag på våra trygga platser för barn Genom att dela ut stipendier och bygga skolor arbetar vi för att fler barn ska fullfölja grundskolan. Plan International arbetar också för att ge familjer möjlighet att försörja sig genom projekt som ger unga yrkesutbildningar som är anpassat efter vilka behov som finns på den lokala arbetsmarknaden. Vi stöttar också vuxna med att etablera spar- och lånegrupper.

Genom att dela ut stipendier och bygga skolor arbetar vi för att fler barn ska fullfölja grundskolan. Plan International arbetar också för att ge familjer möjlighet att försörja sig genom projekt som ger unga yrkesutbildningar som passar den lokala arbetsmarknaden. Vi stöttar också vuxna med att etablera spar- och lånegrupper.

sexuellt våld mot flickor

När den sociala tryggheten och skyddsnäten slås sönder ökar mäns våld mot flickor och kvinnor. I Haiti har det rapporterats om höga nivåer av mäns sexuella våld mot flickor och kvinnor, också från FN-personal, i spåren efter jordbävningen och orkanen.

Diskrimineringen mot flickor och kvinnor är utbredd i det offentliga samhället och inom hem och familjer. En av de största utmaningarna är att göra skolorna fria från sexuella trakasserier och övergrepp mot flickor. Skolorna är också en plats för sexuell exploatering, där flickor utnyttjas i prostitution.

Nästan var femte flicka är gift. Efter jordbävningen 2010 ökade barnäktenskapen, vilket är vanligt efter katastrofer då barn är mer oskyddade och sårbara. Flickor som varit utsatta för sexuellt våld kan tvingas ingå äktenskap med sin förövare. Enligt UNFPA är 1 av 3 personer som föder barn under 20 år.