Honduras är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Landet präglas av korruption och machoism. Fattigdomen och det utbredda våldet har lett till att tusentals människor flytt landvägen via Mexiko till USA de senaste åren.

Honduras är ett av de länder med högst andel mord i världen, även om det dödliga våldet stadigt sjunker. År 2017 blev 1 på 2 300 personer i landet mördad.

Under 2018 slog Plan International larm om att de barn och unga som var på flykt riskerade att utsättas för våld, försummelse och exploatering. Flickor och unga kvinnor utsätts särskilt för sexuella övergrepp. Det finns uppskattningar om att 60 procent av flickorna och kvinnorna på flykt genom Mexiko utsätts för våldtäkt längs vägen. Barn och unga riskerar också att skiljas från sina föräldrar vid nationsgränserna. De flyktingar som återvänder till Honduras är ofta i behov av pyskosocialt och medicinskt stöd.

I Honduras är de traditionella könsnormerna och maktskillnaderna mellan könen tydliga. Män ses som familjens överhuvud och försörjare. Män fattar besluten både i hemmet och i samhället. Kvinnor har liten makt att bestämma över centrala delar av sitt eget liv som hur många barn de ska ha, om de ska utbilda sig och om de ska arbeta.

mer än Var fjärde gravid är tonåring

Det är fortfarande vanligt att flickor blir gravida medan de själva är barn. År 2017 var 28 procent av alla gravida i landet  tonårsflickor – den näst högsta andelen i Latinamerika.

Orsakerna anses framför allt vara bristfällig information kring sex- och samlevnad, men också sexuella övergrepp. Att många barn och unga, av bland annat ekonomiska skäl, inte kan gå klart skolan spelar också in då de inte får kunskaper nog att fatta informerade beslut. Gravida tjejer som går i skolan tvingas ofta hoppa av.

Att få barn påverkar den unga tjejens möjlighet till ett självständigt liv. Risken är stor att hennes barn växer upp i fattigdom. Graviditeter i tidig ålder är också en hälsorisk och potentiell livsfara för både mamman och barnet. I Honduras är abort olagligt under alla omständigheter.

År 2016 gifte sig 34 procent av ungdomarna innan de fyllt 18 år. Då var barnäktenskap olagligt men det fanns ett kryphål i lagen som gjorde det möjligt att gifta sig med en 16-åring med föräldrarnas tillåtelse. År 2017 ändrade en enig kongress lagen så att alla barnäktenskap förbjöds – efter påtryckningar från bland andra Plan International.