Plan International har funnits och kämpat för barns rättigheter i Indien sedan 1979. På den här sidan kan du läsa fakta om Indien och om vårt arbete på plats.

Indien är världens folkrikaste land och största demokrati. Ekonomin har vuxit stadigt de senaste årtiondena och bidragit till en betydande minskning av extrem fattigdom och barnadödligheten. Trots detta återstår stora utmaningar för barns rättigheter och flickors lika villkor.

Flickor diskrimineras

Diskrimineringen mot flickor är djupt förankrad på alla nivåer i det indiska samhället och följer dem genom hela livet. Det finns en utbredd preferens för söner över döttrar, vilket gör att flickor får sämre förutsättningar från dag ett.

Dels aborteras flickfoster bara för att man hellre vill ha en son, dels har nyfödda flickor sämre chans att överleva och riskerar att bli övergivna bara på grund av att de är flickor. Flickor får dessutom mindre mat och omsorg och deras utveckling begränsas. Trots att tidiga ultraljud som fastställer kön och könsselektiva aborter är olagliga sker i hela det indiska samhället, särskilt bland familjer som har det gott ställt.

Omkring 7 av 10 barn som tvingas hoppa av skolan efter grundskolan är flickor. Anledningen kan vara att familjen tvingas prioritera pojkarnas skolgång framför flickornas, att de anser att de långa resorna till och från skolan är otrygga eller på grund av att flickan gifts bort.

Användandet av hemgift förkommer trots att det kriminaliserat, vilket innebär att brudens föräldrar betalar en summa pengar eller egendom till den blivande makens familj. Detta försätter flickor och unga kvinnor i ekonomisk skuld. Varje år drivs tusentals unga kvinnor till självmord efter att ha utsatts för tortyr och trakasserier kopplat till en obetald hemgift.

Höga nivåer av könsrelaterat våld, inklusive sexuellt våld, utgör ett av de största hindren för flickors och unga kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Läs mer

rekordminskning av barnäktenskap

En ljusglimt för flickors villkor i Indien är att andelen barnäktenskap minskat drastiskt. Enligt UNICEF var 23 procent av flickorna gifta före sin 18-årsdag år 2021, jämfört med 47 procent år 2008. Det är en rekordminskning som påverkat den globala statistiken markant. Framstegen beror bland annat på att fler flickor går klart skolan och att regeringen satsat på tonårstjejer och ökad medvetenhet bland allmänheten om att barnäktenskap är olagligt och skadligt.