Indien är världens största och folkrikaste land med en explosiv befolkningstillväxt. Ekonomin har vuxit stadigt de senaste årtiondena och samtidigt har ojämlikheten ökat. Flickor och kvinnor hör till de som har allra sämst ekonomiska förutsättningar, särskilt i urbana slumområden och på landsbygden.

70 procent av Indiens ytvatten är förorenat. Det beror framförallt på okontrollerade utsläpp av giftigt avfall från industriområdena. Konsekvensen av detta är en befolkning som lider av kroniska sjukdomar och hälsoproblem till följd av dålig hygien och sanitära förhållanden och barnen är särskilt sårbara.

Trots att Iandet har en av världens snabbast växande ekonomier står miljontals barn och vuxna fortfarande helt utan skyddsnät eller säkerhet.

Flickor diskrimineras

Diskrimineringen mot kvinnor och flickor är djupt förankrad på alla nivåer i det indiska samhället. Omkring 7 av 10 barn som tvingas hoppa av skolan efter grundskolan är flickor. Anledningarna kan vara att familjen anser att de långa resorna till och från skolan är otrygga eller att flickan tvingas gifta sig.

Användandet av hemgift ökar. Hemgift innebär att brudens föräldrar betalar en summa pengar eller egendom till den blivande makens familj, vilket gör att flickor och unga kvinnor är kopplade till en ekonomisk skuld. Indien har det högsta antalet mord och självmord kopplade till hemgift i världen. Varje år drivs tusentals unga kvinnor till självmord efter att ha utsatts för tortyr och trakasserier kopplat till en obetald hemgift.

I Indien finns en utbredd preferens för söner över döttrar, vilket gör att flickor får sämre förutsättningar från dag ett. Dels aborteras flickfoster bara för att man hellre vill ha en son, dels har nyfödda flickor sämre chans att överleva och riskerar att bli övergivna bara på grund av att de är flickor. Flickbarn får mindre mat och omsorg och deras utveckling begränsas. Trots att tidiga ultraljud som fastställer kön och könselektiva aborter är olagliga är de utbredda i hela det indiska samhället, särskilt bland familjer som har det bra ställt. Indien är ett av de länder i världen där snedfördelningen mellan könen är som störst och flest flickor saknas.

rekordminskning av barnäktenskap

En ljusglimt för flickors villkor i Indien är att andelen barnäktenskap minskat drastiskt det senaste decenniet. Enligt UNICEF var 27 procent av flickorna gifta före sin 18-årsdag år 2018, jämfört med 47 procent år 2008. Det är en rekordminskning som påverkat den globala statistiken markant. Framstegen beror bland annat på att fler flickor går klart skolan och att regeringen satsat på tonårstjejer och ökad medvetenhet bland allmänheten om att barnäktenskap är olagigt och skadligt.