Mitt emellan tre kontinentalplattor ligger önationen Indonesien. Den geografiska placeringen gör att landet är sårbart för naturkatastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott och extremväder.

Landets bruttonationalprodukt (BNP) har stigit de senaste åren och i dag är Indonesien den största ekonomin i Sydostasien. Samtidigt ökar ojämlikheten mellan rik och fattig och 110,8 miljoner människor lever på under två dollar, eller ungefär 16 svenska kronor, om dagen.

Myndigheternas förmåga att skydda barns rättigheter varierar. Särskilt barn i de östra delarna av landet står inför utmaningar som hög barnadödlighet, brist på utbildning och rent vatten. Det senaste året har präglats av demonstrationer och uppror som triggats igång av ett kaotiskt lokalval i huvudstaden Jakarta. En ny guvernör valdes till slut och nu förväntas byråkratiska förändringar som kan göra det svårare för civilsamhället att arbeta i området.