På gränsen mellan Thailand, Laos och Vietnam ligger kungariket Kambodja – en gång ett av de mäktigaste kungarikena i Sydostasien. I dag präglas landet av ekonomiska och sociala problem efter inbördeskrigen.

Trots en stabil ekonomisk tillväxt de senaste åren lever fortfarande en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Tillgången till elektricitet är en av de lägsta i regionen och sex av tio har inte tillgång till rent vatten.

Klimatförändringarna hotar människors inkomstmöjligheter och drabbar särskilt bönderna. Allt det här gör det tufft för många barn och unga att växa upp i Kambodja. Med fattigdom kommer biverkningar som undernäring hos mammor och barn, vilket ger en hög förekomst av tillväxthämning och i värsta fall barnadödlighet.