Kenya i östra Afrika är ett rikt land på flera sätt. Ekonomin växer och landets djurliv lockar många turister. Men Kenya är känsligt för klimatförändringar som påverkar både tillgången till vatten och mat. Nästan halva befolkningen lever under fattigdomsgränsen och många barn får inte tillräckligt med mat.

Det senaste årtiondet har Kenya gjort stora framsteg som stärkt landet och drivit utvecklingen framåt. Bland annat har barnadödligheten minskat, fler barn har börjat i skolan och skillnaden i utbildning mellan kvinnor och män har minskat. Regeringen satsar också på en mer rättvis sjukvård, till exempel genom att erbjuda fri mödravård.

Trots framstegen finns det stora utmaningar. 2017 drabbades Kenya och flera andra länder på Afrikas horn av svår torka som följdes av en matkris. Kenya är känsligt för klimatförändringar eftersom jordbruket är en viktig del av landets försörjning. Till exempel påverkas tillgången till både mat och vatten när regnen blir mer oförutsägbara och torrperioderna fler. Barn, och särskilt flickor, blir extra utsatta när familjer får sämre ekonomi och tillgång till mat. Brist på mat riskerar nämligen att bromsa barnens utveckling, vilket kan påverka dem för resten av deras liv. Antalet barnäktenskap kan också öka eftersom fler familjer gifter bort sina döttrar för att klara ekonomin.

Barnäktenskap och våld mot kvinnor

När jämställdhet mäts hamnar Kenya långt ner på listan. Det blir tydligt när det kommer till barnäktenskap och ekonomi. Mer än en av fem flickor tvingas gifta sig innan de har fyllt 18 år. Giftermål ökar risken för att flickor ska tas ur skolan och gör det svårare för dem att försörja sig själva i framtiden. 80 procent av kvinnorna arbetar med småskaligt jordbruk men väldigt få av dem äger land eller har möjlighet att ta jordbrukslån. Dessutom är våldet mot kvinnor utbrett vilket också påverkar deras ekonomi.