Världens folkrikaste land brer ut sig över stora delar av den asiatiska kontinenten. De senaste åren har landet öppnat sina gränser mot väst och sedan dess haft stor ekonomisk framgång. Men inte utan konsekvenser. Intensiv produktionsnivå och utvinning av olja och gas har lett till att Kina har några av världens mest förorenade städer.

Folkrepubliken Kina har gjort framsteg när det kommer till barns rättigheter de senaste åren. Mellan 1991 och 2009 har bland annat barnadödligheten minskat drastiskt och 96 procent av barnen fullföljer nu sin nioåriga grundskoleutbildning. En tiondel av landets befolkning – 128 miljoner människor – lever samtidigt i fattigdom. Stora skillnader i tillgången till, och kvaliteten på, sociala samhällstjänster sätter framförallt barn på landsbygden, etniska minoritetsgrupper i de västliga provinserna och barn till arbetslösa föräldrar i städerna i en sårbar situation.