Libanon, vid Medelhavets kust, har drabbats hårt av inbördeskrig och det finns fortfarande motsättningar mellan olika grupper i samhället. Kriget i Syrien har satt ytterligare press på landet med miljontals människor på flykt. Mer än hälften av de syriska flyktingarna i Libanon är barn.

Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har runt en miljon syrier sökt skydd i Libanon. Redan innan dess levde många palestinska flyktingar i läger runtom i landet. Barn, och särskilt flickor, drabbas hårt i konflikter och katastrofer. Totalt beräknas 1,4 miljoner barn i Libanon växa upp i utsatthet, utan tillgång till det mest nödvändiga som skydd och rent vatten.

Dålig ekonomi drabbar barn

För att klara vardagen blir familjer beroende av att barnen bidrar till försörjningen. Barn tvingas arbeta med jordbruk, på fabrik eller som gatuförsäljare mitt i trafiken. De mest utsatta barnen riskerar att utnyttjas i prostitution, bli offer för människohandel eller rekryteras av väpnade grupper.

Försämrad situation för flickor

Flickor och kvinnor påverkas negativt av den svåra ekonomiska situationen och en ojämställd syn på just flickor och kvinnor, både bland libaneser och flyktingar. Flickor tvingas bland annat stanna hemma för att sköta hushållet och kan därför inte gå i skolan. Utan utbildning minskar deras möjligheter att bestämma över sina egna liv.

Sex procent av barnen i Libanon har tvingats in i barnäktenskap. Men för de flickor som har flytt från Syrien ser det ännu värre ut, bland dem har drygt en av fem tvingats gifta sig innan de har fyllt 19 år. Unga flickor gifts bort för att någon ska få ansvar för dem eller för att familjen är fattig och behöver pengar. Flickor i barnäktenskap är särskilt utsatta för våld.