Måndag den 14 februari 2017 är en historisk dag för flickors rättigheter i Malawi och Plan International. Det är dagen då 131 av 133 parlamentsledamöter röstade ja för att ändra åldern för äktenskap från 15 år (med föräldrarnas samtycke) till 18 år.

Plan International Malawi var en av de viktigaste organisationerna under påverkansarbetet och under hösten 2016 låg vi bland annat bakom en global ungdomskampanj som samlade in 42 000 underskrifter mot barnäktenskap. Lagändringen är ett resultat av ett ihärdigt lobbyarbete där unga aktivister gjort en stor del av arbetet.

Barnäktenskap är ofta en konsekvens av fattigdom, kultur, tradition och dåliga lagar. Även om lagändringen är på plats kvarstår arbetet att få lagen att fästa i praktiken. Plan International vet att barn har ett unikt perspektiv och en kraft att förändra, och nu fortsätter kampen för att stoppa barnäktenskap i Malawi – fortfarande med ungdomar i spetsen.

Under senaste året var Malawis matproduktion över genomsnittet tack vare att landet i år fått mer regn än tidigare, något som även gynnade majsproduktionen. Majs är den gröda som odlas mest i Malawi där 80 procent av befolkningen är småbönder och jordbrukare. Eftersom livsmedelsproduktionen beräknas vara över genomsnittet även nästa år är förhoppningarna att även matsäkerheten fortsätter.

Genom vårt påverkansarbete har vi under året nått 59 720 barn och ungdomar med information om sexuell och reproduktiv hälsa. 40 hälsovårdare fick utbildning i teckenspråk för att kunna kommunicera om sexuell hälsa med barn som har nedsatt hörsel.