Moçambique är ett av de länder som har högst andel barnäktenskap och tonårsgraviditeter i världen. Det hindrar flickor från att ta makten över sina egna liv och tvingar dem att sluta skolan – vilket i sin tur ger flickor och unga kvinnor i landet sämre förutsättningar att forma sin egen framtid.

Andra problem som Moçambique präglas av är en långvarig ekonomisk kris och flertalet politiska spänningar vilka båda hindrar landets utveckling.

Moçambique är nästan dubbelt så stort som Sverige till storleken och ligger vid Afrikas östra kust. Landet genomled ett blodigt inbördeskrig under 1980-talet vilket ledde till att runt en miljon personer miste livet fram till 1992 då fred slöts. Sedan dess har landet haft en relativt bra ekonomisk utveckling, trots det lever dock en stor del av befolkningen fortfarande under fattigdomsgränsen.

Militärpolitisk spänning

Moçambique har de senaste åren upplevt en större militärpolitisk spänning där tidigare fredsavtal mellan de dominerande politiska partierna inte har hållits. Det har orsakat stora flyktingströmningar, såväl ut ur landet som internt då lokalbefolkningen behövt fly undan oroligheter och väpnat våld. Som alltid vid pågående konflikter är det barnen, särskilt flickor som drabbas hårdast. I samband med en konflikt är det till exempel större risk att en flicka tvingas in i barnäktenskap och blir med barn fast hon själv är ett barn. I december 2016 förbättrades den politiska situationen något då oppositionen och regeringen beslutat om ett eldupphör. Men de politiska spänningarna känns fortfarande av i vissa områden.

Barnäktenskap och tonårsgraviditet stora problem

Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är två av landets största problem. Enligt statistik från FN har nästan femtio procent av alla flickor under 18 år i Moçambique ingått i barnäktenskap, vilket gör att Moçambique hamnar på nionde plats bland länder med högst andel barnäktenskap. Det hänger också ihop med att andelen tonårsgraviditeter i landet är bland de högsta i världen, 138 per 1000 flickor mellan 15 och 19 år har någon gång varit gravida. En flicka som tvingas in i barnäktenskap har dessutom sämre förutsättningar att kunna försörja sig själv i framtiden.

Landets ekonomi har gått från att vara en av Afrikas starkaste till att vara en av de svagaste. 2016 avslöjades det att regeringen blandats in i två hemliga låneaffärer som tillsammans med en svår torka och fallande råvarupriser försatt landet i ekonomisk kris. Landets valuta har kraftigt sjunkit i värde vilket har lett till stora utmaningar för bland annat landets sjukvård och skolsystem.

Cykloner drabbar många familjer

I samband med klimatförändringarna blir Moçambique också allt mer utsatt för katastrofer. I mars 2019 slog cyklonen Idai till mot Moçambiques kust med full kraft. Knappt fem veckor senare följdes den av cyklonen Kenneth. I katastrofer prioriterar vi att sätta människor i säkerhet. Därefter behövs vatten, hygienkit och mat. När katastrofen är över stöttar Plan International återuppbyggnaden, med ett tydligt fokus på barn och flickor.