Ekonomisk kris, politisk spänning och cyclonen Dineo präglade Moçambiques 2017. Många barn, deras familjer och utbildning drabbades hårt av stormen och vi har arbetat hårt för att barnen ska kunna återvända till skolan.

Moçambique upplever en ekonomisk kris efter att flera stater beslutat att frysa allt bistånd på grund av avslöjandet om att Moçambiques regering hade gett garantier för lån i en en schweizisk och en rysk bank på mer än åtta miljarder. Garantibeloppet hade inte godkänts av nationella myndigheter, och det var inte heller känt för det internationella samfundet. Myndigheterna misslyckades med att åtala regeringsmedlemmar som varit involverade i skandalen, även om en internationell utredning namngav flera involverade personer. Den ekonomiska krisen i landet har lett till stora utmaningar för bland annat landets sjukvård.

Cyklonen Dineo slog mot Moçambiques kust februari 2017 och ledde till stor förstörelse och påverkade över en halv miljon invånare. I de värst drabbade områdena förlorades 29 000 hektar grödor och över 135 000 fruktträd blåste ner. Inte bara förlorade familjerna viktiga kosttillskott, men också stora inkomstkällor – till exempel försäljning av cashewnötter och kokosnötter. 2 000 klassrum blev helt eller delvis förstörda till följd av cyklonen, vilket påverkat barns rätt till utbildning. Utbildning i krissituationer är en nödvändighet. Skolan kan vara livräddande och ge fysiskt, psykosocialt och kognitivt skydd. Utbildning upprätthåller struktur och stabilitet i vardagen under en kris, särskilt för barn och ungdomar. Plan International ansvarade för att bygga upp skolor och distribuera skolmaterial för att låta fler barn återvända till skolan.

Moçambique har de senaste åren upplevt en större militärpolitisk spänning som måste förstås i ett historiskt sammanhang, där tidigare fredsavtal mellan de dominerande politiska partierna inte har hållits, där tillgången till naturresurser och rikedom är ojämlik och ett omtvistat val och en politisk miljö som domineras av en elit med liten vilja att inkludera befolkningen i sina beslutsprocesser. Konflikten mellan den militanta politiska gruppen Renamo och myndigheterna förbättrades i december 2016, när beslut om eldupphör fattades.