Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Det här gör Plan International i Myanmar

Plan International har arbetat i Myanmar sedan 2008 och vi finns representerade i över 225 samhällen. Vårt arbete har ett stort fokus på att ge barn en så bra start i livet som möjligt, där de är fria från våld och har tillgång till sina rättigheter. Det innebär bland annat att vi ger vård och stöd till mammor och deras barn samt utbildar föräldrar och unga. Vi arbetar också med sexuell och reproduktiv hälsa för unga. När barnen blir äldre erbjuder vi stöd och utbildning för att de ska få bättre förutsättningar att kunna försörja sig själva senare i livet.

Vid sidan om det långsiktiga arbetet fokuserar vi även på de konflikter som finns i landet och de katastrofer som med jämna mellanrum drabbar Myanmar. Även där prioriterar vi att skydda barn och unga från våld och övergrepp. Plan International arbetar till exempel i delstaten Rakhine där bland annat folkgruppen rohingya lever. Vi har också arbetat för att bygga upp motståndskraft i de områden som drabbas värst av naturkatastrofer, bland annat genom att säkra skolbyggnader och höja kunskapen bland barn, unga och deras lärare.

Plan International har en rapportserie om tonårsflickor i humanitära i kriser. En av rapporterna handlar om rohingyiska tonårsflickor på flykt i Bangladesh. De berättar om hur de lever isolerade i sina tält och det framkommer att bara varannan flicka i studien går i skolan och att en femtedel av dem är eller har varit gifta.

Att lära sig ett yrke stygn för stygn

I delstaten Rakhine är utbildningsnivån generellt låg och möjligheten att hitta ett bra jobb med hyfsad lön är liten. Därför startade Plan International sömnadsutbildning för flickor.

– När vi började lektionerna kunde ingen här sy, men nu har eleverna gjort sex skjortor och jag är verkligen nöjd med deras arbete. Jag hoppas att jag kan vara till nytta för samhällsutvecklingen, säger Daw Yin Yin May som har lärt ut sömnad de senaste 25 åren.

Under tre månader lämnar hon sitt hem i huvudstaden Yangon för att lära 25 flickor i staten Rakhine att sy. Det finns ingen elektricitet så flickorna har lärt sig sy för hand och på symaskiner som de trampar.

När unga flickor slutar skolan i Rakhine finns det få karriärsmöjligheter. Många tar sig fram genom jobb för dagen eller hjälper till med jordbruket. Att bygga en väg eller så grödor ger sällan mer än tre dollar om dagen, och arbetet är aldrig säkert. Stormar och torka kan förstöra grödorna och lämna hela samhällen utan säkra inkomster i månader. Det osäkra livet får särskilt svåra konsekvenser för tonårstjejer som ofta tvingas gifta sig eller flytta till större städer för att arbeta, långt från familj, outbildade och med mycket begränsade möjligheter.

Plan International har ordnat sömnadsutbildningar för över 170 flickor i sju områden. Varje område får sex maskiner som flickorna kan fortsätta sy på. Lärare som Daw Yin Yin May lär också upp lokala instruktörer så att utbildningarna ska kunna fortsätta även när hon inte är där.

– Först använde vi papper för att öva. Vi mätte och lärde oss använda maskinen. Vi älskar att sy moderna och sofistikerade klänningar, säger Unaw Li, en 18-årig elev som har gått utbildningen under en och en halv månad.

– Det finns få möjligheter för outbildade personer här i min by. Jag ska flytta till Yangon efter nyår och jobba i en textilfabrik. Den här utbildningen har gett mig massor. När jag har börjat jobba ska jag skicka hem pengar till min familj.

Plan International har också hållit kurser i matlagning och mekanik.

skydd och  hjälp vid katastrofer

Su Wai tar ansvar för skolans säkerhet

Vi har ansvar för vår säkerhet på skolan. Det var väldigt bra att vi fick chansen att lära oss mer och öva.

Su Wai Lwin, 13 år

I ett av världens mest katastrofdrabbade länder tar eleverna ansvar för sin egen säkerhet genom att förbereda sig inför framtida naturkatastrofer. 13-åriga Su Wau Lwin är en av fem elever som är med i skolkommittén för katastrofberedskap. Som en del i Plan Internationals satsning på att skapa tryggare skolor i Myanmar har eleverna fått utbildning bland annat i evakuering och räddningsaktioner. Projekten finns både på landsbygden och i städerna och anpassas efter de lokala behoven.

hälsosam start i livet

Tvåbarnsmor lär mammor om näring

Före det här projektet gjorde jag ingenting. Nu stöttar jag 63 kvinnor. Tack vare projektet vet vi hur vi ska väga och mäta barnen och hur vi ska hålla dem friska.

Khin Khin Htwe, tvåbarnsmor

Delstaten Rakhine har bland de högsta nivåerna av undernäring i Myanmar. Runt hälften av alla barn växer inte som de ska, 38 procent är underviktiga och 11 procent lider av akut undernäring. I en av byarna i delstaten, där tillgången till hälsovård är begränsad under regnsäsongen, arbetar tvåbarnsmamman Khin Khin Htwe som volontär. Det gör hon i samarbete med Plan International som har startat grupper som håller utbildningar i näringslära. Här mäts och vägs barnen och mammorna får lära sig om vikten av amning och en näringsrik kost.

Fakta om Myanmar

Huvudstad: Naypyidaw
Invånare: 54 miljoner
Förväntad livslängd: 67 år
Spädbarnsdödlighet: 37 per 1 000 födslar
Andel barn som börjar skolan: 97,7 %
Läs- och skrivkunnighet: 75,6 %
Andel kvinnor i parlamentet: 10 %

Australien

Bangladesh

Läs mer

Belgien

Benin

Läs mer

Bolivia

Läs mer

Brasilien

Läs mer

Burkina Faso

Läs mer

Centralafrikanska republiken

Läs mer

Colombia

Läs mer

Danmark

Dominikanska Republiken

Läs mer

Ecuador

Läs mer

Egypten

Läs mer

El Salvador

Läs mer

Etiopien

Läs mer

Filippinerna

Läs mer

Finland

Frankrike

Ghana

Läs mer

Guatemala

Läs mer

Guinea

Läs mer

Guinea-Bissau

Läs mer

Haiti

Läs mer

Honduras

Läs mer

Hong Kong

Indien

Läs mer

Indonesien

Läs mer

Irland

Italien

Japan

Jordanien

Läs mer

Kambodja

Läs mer

Kamerun

Läs mer

Kanada

Kenya

Läs mer

Kina

Läs mer

Laos

Läs mer

Libanon

Läs mer

Liberia

Läs mer

Malawi

Läs mer

Mali

Läs mer

Moçambique

Läs mer

Myanmar

Läs mer

Nederländerna

Nepal

Läs mer

Niger

Läs mer

Nigeria

Läs mer

Norge

Paraguay

Läs mer

Peru

Läs mer

Rwanda

Läs mer

Schweiz

Senegal

Läs mer

Sierra Leone

Läs mer

Spanien

Storbritannien

Sudan

Läs mer

Sverige

Sydkorea

Sydsudan

Läs mer

Tanzania

Läs mer

Thailand

Läs mer

Togo

Läs mer

Tyskland

Uganda

Läs mer

USA

Vietnam

Läs mer

Zambia

Läs mer

Zimbabwe

Läs mer

Östtimor

Läs mer
Insamlingsländer
Insamlingsländer med fadderverksamhet
Programländer
Programländer med fadderverksamhet
Gå till specifikt land