Myanmar, tidigare Burma, i sydöstra Asien är ett land som har varit under både kolonialt och militärt styre. 2010 började landet röra sig i en mer demokratisk riktning men militära attacker mot folkgruppen rohingya har tvingat hundratusentals människor på flykt.

Efter att Myanmar blev självständigt från Storbritannien 1948 utbröt ett inbördeskrig. Den oroliga situationen efter krigets slut ledde till att militären tog makten. Först på 2010-talet började landet utvecklas mot en demokrati. En tredjedel av befolkningen lever i fattigdom  men de skolor som finns är avgiftsfria och en majoritet av barnen börjar grundskolan.

Landet är känsligt för klimatkatastrofer och har under 2000-talet drabbats av två större cykloner. Miljoner människor påverkades av katastroferna och många blev tvungna att lämna sina hem. När cykloner och översvämningar slår till kan tillgången till rent vatten minska drastiskt och skolor kan tvingas stänga.

Rohingyakrisen

I slutet av sommaren 2017 började attackerna mot den muslimska minoritetsbefolkningen rohingya. Militära styrkor öppnade eld mot rohingyer i delstaten Rakhine och tvingade hundratusentals människor på flykt. På två år sökte över 700 000 rohingyer skydd i grannlandet Bangladesh. Över 40 procent av dem var under 12 år.

Barn, och särskilt flickor, drabbas hårt i kriser och katastrofer. Risken ökar bland annat för att flickor ska utsättas för våld eller tvingas gifta sig. I flyktinglägren kan bristen på pengar och avsaknaden av föräldrar ytterligare öka risken för barnäktenskap.

Militärkupp och oroligheter

I början av 2021 skedde en militärkupp i Myanmar och därefter har det brutit ut protester runt om i landet. En del av Plan Internationals insatser har ställts om för att barn ska fortsätta få trygghet, skydd och utbildning. Vi gör vårt yttersta för att detta arbete ska kunna fortsätta på ett säkert sätt utan att riskera medarbetares eller barns och deras familjers säkerhet.