Myanmar gränsar till Kina, Indien, Thailand, Laos och Bangladesh och är det största landet på Sydostasiens fastland. Jord- och skogsbruk, fiske, gruvdrift och energiutvinning är viktiga inkomstkällor för Myanmars officiella ekonomi. Därtill finns en skuggekonomi som inte registreras som en del av den officiella budgeten.

De senaste åren har landet tagit flera steg i en mer demokratisk riktning efter att ha varit en relativt isolerad militärdiktatur. Men trots ökad politisk frihet, växande ekonomi och fredsförhandlingar är många fortfarande fattiga och spänningen mellan olika etniska grupper är stor. Runt 26 procent av befolkningen anses leva i fattigdom. På landsbygden där 70 procent av befolkningen bor, är siffran dubbelt så hög. Hög barnadödlighet är ett stort problem som främst beror på mammornas och barnens bristande tillgång till vård.

Året som gått har präglats särskilt av den eskalerande förföljelsen och brutala behandlingen av den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Det är framförallt en humanitär kris, men som också fått ekonomiska följder för en redan svag ekonomi som nu ytterligare försvagas av en nedgång i de utländska investeringarna.

Plan International har under det senaste året fortsatt vår humanitära hjälpinsats i delstaten Rakhine där bland andra folkgruppen rohingya lever. Vi har också arbetat för att bygga upp motståndskraft i de områden som drabbas värst av naturkatastrofer, bland annat genom att säkra skolbyggnader.