Inklämt mellan giganterna Indien och Kina ligger Nepal. Landet drabbas hårt av klimatförändringar och ofta av jordskalv, översvämningar och jordskred. Det gör det väldigt svårt för det bergiga landet att bygga upp infrastrukturen. Stora delar av befolkningen är självförsörjande på landsbygden och undersökningar visar att runt 40 procent är undernärda.

Långvarig politisk oro, där kampen om att få till en grundlag länge har varit central, har hämmat utvecklingen i landet. Kombinationen av fattigdom, överbefolkning, dålig kvalitet på utbildningen, korruption och könsdiskriminering gör att många barn och unga har en utmanande uppväxt.