Nigeria är världens sjunde folkrikaste land och ligger i västra Afrika med kust mot Guineabukten. Trots stora oljetillgångar lever halva befolkningen i fattigdom. Den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram har tvingat 1,5 miljoner barn i regionen på flykt.

Landet har präglats av konflikter sedan 1960-talet, då en miljon människor dödades i Biafrakriget. Idag utgör Boko Haram, tillsammans med konflikter om land mellan jordbrukare och boskapsskötare, allvarliga hot mot människors säkerhet och landets stabilitet. I de delstater där Boko Haram terroriserat befolkningen har 60 procent av alla hälsokliniker och skolor bränts ner eller förstörts. Människors hem och jordbruk har förstörts och matbristen har blivit allt mer akut.

Generellt är sjukvården i Nigeria dålig och många barn saknar tillgång till en god skolgång. Läs- och skrivkunnigheten är låg. Mödra- och spädbarnsdödligheten är bland världens högsta. Runt åtta av 1 000 gravida flickor och kvinnor dör i samband med gravidetet eller förlossning och 7 procent av barnen dör innan de fyller ett år.

År 2017 uppskattades att 1,5 miljoner barn var på flykt från Boko Haram i Nigeria, Kamerun, Niger och Chad och att över en halv miljon av dessa barn riskerade att dö i svält.

Attacker mot flickor och flickors utbildning

Under de senaste sju åren har hundratals barn försvunnit i spåren av Boko Harams terror i nordöstra Nigeria. 2014 kidnappade terrorrörelsen 200 flickor från en skola i Chilbok. I februari 2018 kidnappades 109 flickor och en pojke från en skola i Dapchi, varav alla utom en släpptes i mars 2018. Fem flickor dödades i samband med kidnappningen.

Boko Haram har attackerat, bombat och bränt ned över 1 000 skolor i nordöstra Nigeria. Flera skolor håller stängt och över 600 lärare har mördats. Många familjer tar sina barn ur skolan på grund av den höga risken för kidnappning och attacker, och särskilt flickors skolgång har minskat. Uppskattningsvis 10,5 miljoner barn i Nigeria går inte i skolan, vilket är den högsta siffran i världen.

Några resultat från året som gått

Plan International är på plats i Nigeria sedan 2016 för att stötta barn och familjer på flykt i sitt eget land. Vi fokuserar förutom på humanitärt stöd på utbildning, hälsa och barns deltagande, till exempel att de mest utsatta familjerna ska få tillgång till pengar för att köpa mat. Arbetet sker i flyktingläger med så kallade barnsäkra platser och temporära skolor, samt i de byar där många flyktingar har hyst in sig hos släktingar. Just nu når vi runt 10 000 barn i aktiviteter på våra barnsäkra platser och 1 900 barn deltar i våra utbildningsprogram. Vi påverkar för att den nigerianska regeringen ska se till att barn som tvingats sluta skolan på grund av konflikten ska få tillgång till tillfällig utbildning.