Nigeria är Afrikas största ekonomi och världens sjunde folkrikaste land och ligger i västra Afrika. Trots stora oljetillgångar lever över halva befolkningen i fattigdom. Den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram har tvingat över 2,5 miljoner personer, de flesta är barn och kvinnor, på flykt. Flickor är särskilt utsatta för terrorgruppens våld.

Landet har präglats av konflikter sedan 1960-talet, då en miljon människor dödades i Biafrakriget. Idag utgör terrorgruppen Boko Haram, tillsammans med konflikter om land mellan jordbrukare och boskapsskötare, allvarliga hot mot människors säkerhet och landets stabilitet. I de delstater där Boko Haram terroriserat befolkningen har 60 procent av alla hälsokliniker och skolor bränts ner eller förstörts. Människors hem och jordbruk har förstörts och matbristen har blivit allt mer akut.

En studie av Plan International berättar tonårsflickor som lever i de områden som terrorgruppen finns närvarande att de blir utsatta för grovt våld, inte sällan sker misshandeln i hemmet och förövaren är ofta en familjemedlem. Flera av de intervjuade berättar att den långdragna krisen har lett till att de tvingats att prostituera sig i utbyte mot förnödenheter som mat, pengar, kläder eller skolmateriel. Många berättar också om att de eller någon i deras närhet blivit våldtagen. Eftersom det finns ett stort stigma kring sexuellt våld tvingas flickor i vissa fall också att gifta sig med en man som våldtagit dem. Du kan läsa studien i sin helhet här.

Generellt är sjukvården i Nigeria dålig och många barn saknar tillgång till en god skolgång. Läs- och skrivkunnigheten är låg. Mödra- och spädbarnsdödligheten är bland världens högsta. Runt åtta av 1 000 gravida flickor och kvinnor dör i samband med gravidetet eller förlossning och 7 procent av barnen dör innan de fyller ett år.

Attacker mot flickor och flickors utbildning

Under de senaste åren har hundratals barn försvunnit i spåren av Boko Harams terror i nordöstra Nigeria. 2014 kidnappade terrorrörelsen 200 flickor från en skola i Chilbok. I februari 2018 kidnappades 109 flickor och en pojke från en skola i Dapchi, varav alla utom en släpptes i mars 2018. Fem flickor dödades i samband med kidnappningen.

Boko Haram har attackerat, bombat och bränt ned över 1 000 skolor i nordöstra Nigeria. Flera skolor håller stängt och över 600 lärare har mördats. Många familjer tar sina barn ur skolan på grund av den höga risken för kidnappning och attacker, och särskilt flickors skolgång har minskat. Uppskattningsvis går 10,5 miljoner barn i Nigeria inte i skolan, vilket är den högsta siffran i världen.