Trots att Nigeria räknas som Afrikas största ekonomi lever över halva landets befolkning under fattigdomsgränsen. De senaste åren har den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram tvingat över 2,5 miljoner personer på flykt, de flesta är barn och kvinnor. Barn, och särskilt flickor, är särskilt utsatta för terrorgruppens våld. Tusentals skolor har bränts ned och de få som finns kvar håller stängt vilket har lett till att närmare 10,5 miljoner barn inte går i skolan, vilket är den högsta siffran i världen.

Landet har präglats av konflikter sedan 1960-talet, då en miljon människor dödades i Biafrakriget. Idag utgör terrorgruppen Boko Haram, tillsammans med konflikter om land mellan jordbrukare och boskapsskötare, allvarliga hot mot människors säkerhet och landets stabilitet. I de delstater där Boko Haram terroriserat befolkningen har 60 procent av alla hälsokliniker och skolor bränts ner eller förstörts. Människors hem och jordbruk har förstörts och matbristen har blivit allt mer akut.

En studie av Plan International berättar tonårsflickor som lever i de områden där terrorgruppen varit närvarande att de blir utsatta för grovt våld av män och pojkar i sin närhet, ofta sker misshandeln i hemmet eller på väg till skolan. Flera av de intervjuade berättar att den långdragna krisen har lett till att de tvingats in i prostitution för att kunna få tag på förnödenheter som mat, pengar, kläder eller skolmateriel. Många berättar också om att de eller någon i deras närhet blivit våldtagen. Eftersom det finns ett stort stigma kring sexuellt våld tvingas flickor i vissa fall också att gifta sig med en man som våldtagit dem. Du kan läsa studien i sin helhet här.

Generellt är sjukvården i Nigeria dålig och många barn saknar tillgång till en god skolgång. Läs- och skrivkunnigheten är låg. Mödra- och spädbarnsdödligheten är bland världens högsta. Enligt FN dör 814 flickor och kvinnor per 100 000 födslar och 7 procent av barnen dör innan de fyller ett år.

Attacker mot flickor och flickors utbildning

Under de senaste åren har hundratals barn försvunnit i spåren av Boko Harams terror i nordöstra Nigeria. 2014 kidnappade terrorrörelsen 200 flickor från en skola i Chilbok. I februari 2018 kidnappades 109 flickor och en pojke från en skola i Dapchi, varav alla utom en släpptes i mars 2018. Fem flickor dödades i samband med kidnappningen.

Boko Haram har attackerat, bombat och bränt ned över 1 000 skolor i nordöstra Nigeria. Flera skolor håller stängt och över 600 lärare har mördats. Många familjer tar sina barn ur skolan på grund av den höga risken för kidnappning och attacker, och särskilt flickors skolgång har minskat.