Nigeria, vid Atlantkusten i västra Afrika, är en av Afrikas största ekonomi. Ändå lever nästan halva befolkningen under fattigdomsgränsen . Landet har varit hårt utsatt för konflikter, som Biafrakriget på 1960-talet och under 2010-talet terrorgruppen Boko Haram och andra interna strider. Barn drabbas hårt i kriser och konflikter och flickor har varit särskilt utsatta för terroristernas attacker.

Landet har präglats av konflikter sedan 1960-talet då en miljon människor dödades i Biafrakriget. Nu i början av 2000-talet hotas människors säkerhet och landets stabilitet av terrorgruppen Boko Haram och konflikter mellan jordbrukare och boskapsskötare.

Olja är en stor tillgång för landets ekonomi. Men på grund av bland annat korruption och att många försörjer sig på jordbruk har det inte förbättrat situationen för befolkningen i stort. Det finns skillnader mellan de norra och södra delarna av landet men nästan hälften av alla nigerianer lever i fattigdom.

I Nigeria är sjukvården överlag dålig och mödra- och spädbarnsdödligheten är bland världens högsta. Dessutom är det många barn som inte har tillgång till god utbildning. Läs- och skrivkunnigheten i landet är låg. Skolan och sjukvården har också fått lida av Boko Harams framfart, terrorgruppen har bränt ner både skolor och hälsokliniker i flera områden.

Attacker mot flickor och flickors utbildning

Under 2010-talet har barn drabbats oerhört hårt av Boko Harams terror i nordöstra Nigeria. Flera hundra flickor har kidnappats från sina skolor. De flesta har släppts fria men några flickor förlorade sina liv. De ska sammanlagt ha fört bort tusentals flickor och kvinnor.

Boko Haram har attackerat, bombat och bränt ned över 1 000 skolor i nordöstra Nigeria. Flera skolor håller stängt och över 600 lärare har mördats. Många familjer tar sina barn ur skolan på grund av den höga risken för kidnappning och attacker, och särskilt flickors skolgång har minskat.