Östtimor ligger i Sydostasien. Den unga önationen blev en självständig stat 2002 efter nästan 450 år av portugisiskt styre, 24 år av indonesisk militärockupation och därefter två år under FN-administration. Landets historia har gjort att befolkningen och utvecklingen försummats, vilket som följd präglat landet av fattigdom och kriminalitet.

Östtimor är fortfarande svagt och i behov av utländskt stöd. 60 procent av befolkningen är under 24 år och många står inför stora utmaningar. Arbetslösheten är hög och förväntas öka med den stora befolkningstillväxten. En alldeles för stor del av barnen är undernärda, lider av tillväxthämningar eller dör innan de fyllt fem år. Klimatförändringar och naturkatastrofer utgör också ett hot för många barn i Östtimor.