Paraguay ligger inklämt mellan Brasilien, Bolivia och Argentina. Under många år har landet varit en diktatur, men i dag är Paraguay en demokrati.

Landet har haft en stabil ekonomisk tillväxt, men likväl kämpar det mot korruption, narkotikahandel, kriminalitet och fattigdom, inte minst på landsbygden. Stora delar av befolkningen saknar tillgång till vård och alltför många barn måste arbeta och bidra till familjens inkomst. Våld i hemmet och frånvarande fäder är vanligt i Paraguay.

Det senaste året har präglats av politisk förvirring till följd av att presidenten lade in sitt veto mot statsbudgeten för 2017. Det har gett flera departement ett underskott som bland annat hindrat dem från att tillhandahålla tillräckligt med resurser till civilsamhället. Samtidigt antogs en ny lag mot fysisk bestraffning av barn, vilken stärker statens institutionella kapacitet att skydda barns rättigheter.