I Paraguay är det vanligt att unga hoppar av skolan. De har liten tillgång till yrkesutbildning och arbete. Det gäller särskilt tjejer, unga urfolk och unga med funktionsnedsättningar. Paraguay är ett av Latinamerikas mest ojämställda länder.

Paraguay ligger inklämt mellan Brasilien, Bolivia och Argentina. Under många år har landet varit en diktatur, men i dag är Paraguay en demokrati. Landet har haft en stabil ekonomisk tillväxt, men likväl kämpar det mot korruption, narkotikahandel, kriminalitet och fattigdom, inte minst på landsbygden. Stora delar av befolkningen saknar tillgång till vård och alltför många barn måste arbeta och bidra till familjens inkomst.

Det är vanligt både bland tjejer och killar att hoppa av skolan efter grundskolan. Läskunnigheten är trots det hög bland unga. Det är ett stort problem att unga saknar både information och tillgång till hälsovård kopplat till frågor som rör sexuell hälsa.

Flickor exkluderas

Många flickor saknar meningsfulla möjligheter att delta i samhället. Mäns våld mot flickor och kvinnor är också ett stort problem. Paraguay rankas som ett av Latinamerikas mest ojämställda länder.