Undernäring, tonårsgraviditeter, sexuellt våld mot flickor och dålig utbildningskvalitet är några av de hinder som peruanska barn möter i sin vardag. Landet sträcker sig längs Sydamerikas nordvästra kust och kan delas in i tre delar bestående av kust, djungel och högland. Klimatförändringar leder till jordskred, torka och sjukdomar som malaria.

Klimatförändringen hotar både levebröd och liv för många människor. Urfolken i Anderna och Amazonas protesterar mot miljöförstörelse som orsakas bland annat av gruvdrift och avskogning. En ödeläggning som förstör hela deras liv och kulturarv. År 2017 ledde översvämningar till en nationell nödsituation som påverkade nästan 500 000 barn och unga.

Även om Peru har haft en snabbt växande ekonomi i flera år har tillväxten avstannat de senaste åren, vilket har lett till nedskärning i de socialpolitiska resurserna. Att nästan en fjärdedel av barn och unga lever i fattigdom är ett bevis på stor socioekonomisk ojämlikhet.

Den peruanska staten har ett bra ramverk för barns rättigheter, men brister i att följa, förmedla och verkställa arbetet för barns rättigheter.