Peru sträcker sig längs Sydamerikas nordvästra kust och kan delas in i tre delar bestående av kust, djungel eller högland. Klimatförändringar leder till jordskred, torka och sjukdomar som malaria.

Klimatförändringen hotar både levebröd och liv för många människor. Urfolken i Anderna och Amazonas protesterar mot miljöförstörelse som orsakas bland annat av gruvdrift och avskogning. En ödeläggning som förstör hela deras liv och kulturarv.

Även om Peru har haft en snabbt växande ekonomi i flera år har tillväxten avstannat de senaste fem åren, vilket har lett till nedskärning i de socialpolitiska resurserna. Att nästan en fjärdedel av barn och unga lever i fattigdom är ett bevis på stor socioekonomisk ojämlikhet.

Den peruanska staten har ett bra ramverk för barns rättigheter, men saknar förmågan att följa, förmedla och verkställa det. Undernäring, tonårsgraviditeter, arbetslöshet och dålig utbildningskvalitet förblir därför stora utmaningar för Peru. Det senaste året har präglats av politisk oro till följd av valet året innan. Väderfenomenet El Niño orsakade översvämningar, vilket ledde Peru in i en nationell nödsituation som påverkade nästan 500 000 barn och unga.

Plan International arbetar för att stärka barn och ungas rätt till överlevnad, utveckling, skydd och deltagande. I samband med översvämningskatastrofen delade vi ut akuta förnödenheter med dricksflaskor, barnartiklar och hygienpaket till de drabbade. 3 155 barn och 98 föräldrar fick också psykosocial hjälp från våra traumaspecialister.