Rwanda har haft en positiv utveckling med ökad ekonomisk tillväxt och det mest jämställda parlamentet i världen. Men fattigdomen är fortfarande utbredd och utmaningarna är särskilt stora för barn och kvinnor.

Folkmordet i Rwanda 1994 satte djupa spår. 800 000 människor dog och landet lever fortfarande med minnena. Det pågår ett aktivt arbete för att skapa ett samhälle med hållbar fred.

Rwanda satsar på att bli ett medelinkomstland och levnadsförhållandena har förbättrats det senaste årtiondet. Barnadödligheten har minskat med två tredjedelar och en majoritet av barnen börjar skolan. Stora investeringar i samhället har också gjort att fattigdomen har minskat. Mellan 2006 och 2011 kom en miljon människor ur fattigdom. Men två tredjedelar av befolkningen lever fortfarande på mindre än två dollar om dagen

Situationen för kvinnor och barn

Rwanda toppar listan över länder med flest kvinnor i parlamentet och deras lagstiftning ger kvinnor samma rättigheter som män när det gäller skilsmässor och arv. Samtidigt finns traditionella mönster kvar i samhället, som att det mesta av kvinnors arbete inom jordbruket är obetalt, trots att jordbruket utgör en stor del av landets ekonomi. Kvinnor lägger dessutom nästan tre gånger mer tid på obetalt hemarbete jämfört med män.

En studie från Unicef visar att många barn i Rwanda utsätts för våld. Hälften av alla barn har utsatts för någon form av våld innan de har fyllt 18 år, och oftast av någon de känner. Studien visade också att nästan en av fyra flickor har utsatts för sexuellt våld och tre av fem pojkar för fysiskt våld. Det är också vanligt att unga kvinnor utsätts för våld i nära relationer. 

I Rwanda måste både kvinnor och män vara 21 år för att få gifta sig. Landet har också mycket färre barnäktenskap än grannländerna. I Rwanda tvingas sju procent av flickorna att gifta sig innan de har fyllt 18 år.