Rwanda har gjort stora framsteg och haft en ökad ekonomiskt tillväxt och bättre jämställdhet under det senaste decenniet. Men fattigdomen är hög på landsbygden och många utmaningar förblir, särskilt för barn och unga kvinnor.

Den politiska situationen i Kongo och Burundi gör att många flyr över gränsen till Rwanda, som totalt har tagit emot över 150 000 människor på flykt. I de fem kongolesiska flyktingläger arbetar Plan Internationals med fokus på skydd av barn och skydd mot könsrelaterat våld.

Det har aldrig tidigare funnits så många unga människor i världen som i dag, och mer än 70 miljoner ungdomar står utan arbete enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) nya rapport från 2017. För att ungdomar ska få ett betalt arbete, måste de ha de kompetenser som är relevanta och som efterfrågas på arbetsmarknaden. Plan International utbildar därför unga, så att de kan få en säker och hållbar inkomstkälla. 2 899 ungdomar i Rwanda deltog i Plan Internationals yrkesprogram för att skapa en säker inkomst.

Spar- och lånegrupper ingår i Plan Internationals program för att säkra familjer en stabil inkomst. Kvinnor och unga, som annars inte får lån från banker eller andra finansinstitut, ges möjlighet att låna pengar och lära sig om att spara och driva småföretag. Totalt har 19 628 ungdomar deltagit i spar- och lånegrupper under de senaste fem åren.