Senegal ligger i västra Afrika och har en lång kuststräcka mot Atlanten. Det är en väl utvecklad demokrati med växande ekonomi. Men landet står inför flera utmaningar, som utbredd fattigdom, krympande skogsområden och att många unga varken går i skolan eller arbetar.

Senegal påverkas av klimatförändringar och lider framförallt av omväxlande torka och översvämningar. Landet är särskilt känsligt för effekterna av den globala uppvärmningen eftersom nästan halva landet har varmt klimat med lite regn. Ett annat miljöproblem är att skogar bränns eller huggs ned, för att skapa odlingsmark och ved.

Även om utvecklingen går framåt lever en stor del av befolkningen fortfarande i fattigdom. Nästan ett av fem barn får inte tillräckligt mycket eller näringsrik mat och fler än två av fem barn under 17 år utsätts för barnarbete. Samtidigt är det många barn och unga, nästan två av fem, som varken går i skolan eller arbetar. Dessutom har säkerheten i landet hotats av terrorister med koppling till terrorgruppen Boko Haram.

Flickor och kvinnor diskrimineras

Flickor påverkas mest av att leva i fattigdom. Om föräldrarna måste välja så är det ofta pojkarna som får gå kvar i skolan, medan flickorna tvingas sluta. Dessutom blir flickor och kvinnor diskriminerande i frågor som har med familj och arv att göra.

Studier visar att mäns och pojkars våld mot flickor och kvinnor är utbrett, att det framförallt sker inom äktenskapet och att det i hälften av fallen handlar om sexuellt våld. Men Senegal arbetar för att öka jämställdheten, det finns lagstiftning som skyddar kvinnors rättigheter när det gäller den egna kroppen. Det finns även en nationell plan för jämställdhet och rättvisa mellan könen. Målet är att bli ett land utan diskriminering, där kvinnor och män har samma möjligheter.

2018 rapporterade landet att de har gjort framsteg i arbetet mot barnäktenskap – att antalet har minskat. Men fortfarande tvingas var tredje flicka gifta sig innan hon har fyllt 18 år.