Senegal ligger i västra Afrika och har en 700 kilometer lång kuststräcka mot Atlanten. Landet präglas av klimatförändringar och lider framförallt av omväxlande torka och översvämningar.

Den tidigare franska kolonin anses nu vara en väl fungerande demokrati med en relativt väl utvecklad industrisektor. Fortfarande lever dock en stor del av landets 13,2 miljoner invånare i fattigdom.

Under det senaste året har en ökad närvaro av terroristnätverk kopplade till Boko Haram hotat säkerheten. Den politiska oron i grannlandet Gambia tvingade nästan 80 000 barn och vuxna att fly till Senegal. Dessutom ledde en lång torka till bristande tillgång på mat.