Sierra Leone ligger i västra Afrika och är ett av världens fattigaste och minst jämställda länder. Det finns stora naturrikedomar men ett långt inbördeskrig och ett utbrott av ebola har skadat ekonomin och fått allvarliga konsekvenser för barnen i landet. Flickor är extra utsatta och har inte tillgång till sina rättigheter.

Inbördeskriget som pågick 1991–2002 ledde till att 50 000 människor dog och att en tredjedel av befolkningen tvingades fly. Det hade stor påverkan på ekonomin och landets utveckling. Landet hade sakta börjat återhämta sig från kriget när det drabbades av ett utbrott av virussjukdomen ebola 2014. Sjukdomen fick katastrofala följder för de som drabbades. 10 000 barn förlorade en eller båda sina föräldrar, landet led av matbrist och arbetslösheten och våldet ökade. Alla skolor i Sierra Leone, Liberia och Guinea stängde under sommaren och miljoner barn stod utan undervisning.

När alla skolor i Sierra Leone öppnade igen året efter kunde inte alla barn komma tillbaka. Mer än hälften av Sierra Leones befolkning lever under fattigdomsgränsen och många föräldrar hade inte råd att låta barnen gå i skolan. Fattigdomen leder också till att många barn under fem år är undernärda. Sierra Leone är ett av de länder i världen där flest barn under fem år dör.

Sierra Leone är nu fritt från ebola men barnen har påverkats mycket av sjukdomens framfart. En studie visar att barnarbetet ökade eftersom barn blev tvungna att hjälpa till att försörja sina familjer. Med så många dödsfall kunde även flickor bli tvungna att ta över ansvaret för sina småsyskon när föräldrarna dött. Enligt FN arbetar två av fem barn i Sierra Leone.

Två av fem flickor i barnäktenskap

Sierra Leone är ett av världens minst jämställda länder. Det har stor påverkan på flickors liv. Landet har den högsta mödradödligheten i världen och nästan två av fem flickor tvingas gifta sig innan de har fyllt 18 år. Utbildningsnivån är låg både för flickor och pojkar men lägst för flickor som i snitt går knappt tre år i skolan. Även barn från låginkomstfamiljer eller med funktionsnedsättningar går miste om rätten att gå i skolan. Bristen på utbildning är en av förklaringarna till att så många flickor gifts bort.