Sierra Leone ligger i västra Afrika, omgivet av Guinea i norr och Liberia i sydöst. Den tidigare brittiska kolonin är rik på naturresurser som diamanter, järnmalm och olja, men är fortfarande en av de fattigaste länderna i världen.

Det blodiga inbördeskriget som pågick 1991-2002 lämnade 50 000 döda och en tredjedel av befolkningen flydde, vilket förstörde landets ekonomiska och fysiska infrastruktur. Sierra Leone har sakta men säkert börja ta sig på fötter igen, men landet kämpar ständigt med efterverkningarna av kriget. De senaste årens ökade priser på viktiga råvaror och chocken efter ebolaviruset har inte förbättrat situationen i landet.

Statens kapacitet att skydda barns rättigheter fortsätter att vara begränsad. Inte minst flickor, barn med funktionsnedsättningar och barn från låginkomstfamiljer fortsätter att gå miste om den utbildning de har rätt till. Barnadödligheten i landet är hög. Dessutom är barnäktenskap och våld mot barn i nära relationer utbrett.

Som en av de organisationer som finns i stadsdelarna Bombali, Port Loko, Moyamba och Kailahun jobbar Plan International för att stärka barns och ungas rätt till utveckling, skydd och delaktighet. Under det senaste året har vi stöttat lokala spar- och lånegrupper och bidragit till ökade vinster i jordbruken för att förbättra försörjningen för de familjer som drabbades av ebola.