Söder om Egypten ligger Afrikas största land, Sudan. Landet har sedan självständigheten 1956 kämpat med inbördeskrig och oro på grund av spänningar mellan nord och syd. Sedan 2011 är södra delen ett eget land – Sydsudan. Spänningen mellan de två länderna har dock fortsatt, och i slutet av december 2017 blev det oroligt igen.

De ständiga oroligheterna har försvagat Sudan ekonomiskt och socialt. Även om landet är rikt på olja och drar nytta av handelsavtal med rika oljestater som Qatar och Saudiarabien så är inflationen hög, vilket 2017 ledde till en ytterligare ökning av priset på mat. Lyckligtvis har det senaste året av genomsnittliga goda väderförhållandena lett till en ökning av jordbruket. Trots det har året varit hårt för en redan utsatt befolkning, och särskilt för barn och ungdomar. Fortfarande är barndödlighet och våld mot barn vanligt och många barn går inte i skolan. Dessutom är arbetslösheten bland unga fortsatt hög.