Sudan blev självständigt från Storbritannien 1956 och har sedan dess drabbats av flera inbördeskrig. Spänningar och långvariga konflikter mellan nord och syd resulterade i att södra delen blev ett eget land 2011. De senaste åren har präglats av en maktkamp mellan regeringsstyrkor och paramilitära styrkor (RSF). Till följd av maktkampen bröt den 15 april 2023 ett inbördeskrig ut med katastrofala följder.

Sudan har drabbats av en multikatastrof

Sudan befinner sig sedan inbördeskriget bröt ut 15 april 2023 i en multikatastrof. Över 13 000 människor har dödats. Omkring 8,5 miljoner människor har tvingats att fly och därmed skapat den största interna flyktingkrisen i världen. Cirka 14 miljoner barn, ungefär hälften av alla barn i landet, behöver humanitär hjälp. Hjälpen når dock inte fram överallt då rörlighet är begränsad i vissa områden, exempelvis Darfur. Det råder akut matosäkerhet där 18 miljoner människor inte får i sig tillräckligt med mat och där 4 miljoner barn redan lider av akut undernäring. 

Inbördeskrigets förödande följder

Konflikten förstör landets infrastruktur och minskar drastiskt barns och familjers tillgång till grundläggande service, såsom sjukvården. Över 70 procent av alla vårdcentraler i de konfliktdrabbade områdena är ur funktion. Skolor tvingas stänga och barn tvingas fly, vilket innebär att 19 miljoner barn just nu inte har tillgång till utbildning på grund av situationen i Sudan. Nästan halva Sudans befolkning är arbetslösa och den lokala valutan har förlorat minst halva sitt värde. Samtidigt väntas inflationen stiga till över 250 procent och stanna på höga nivåer under 2024.