Efter decennier av inbördeskrig och politiska oroligheter deklarerades Sydsudan självständigt från Sudan i juli 2011. Men freden i landet varade inte länge. Efter självständigheten har den unga nationen skakats av en intern konflikt där fyra miljoner människor har tvingats fly sina hem och sju miljoner är i behov av humanitär hjälp.

Människor har fått sina liv söndertrasade och värst drabbas barnen. Missad skolgång, våld och barnäktenskap är några av konsekvenserna. Utbildningsnivån är mycket låg och det är ett av landets största samhällsproblem. Bara 18 procent av barnen som börjar skolan i Sydsudan fullföljer sin grundskoleutbildning, pojkar i högre grad än flickor. Befolkningen i Sydsudan är sammansatt av mer än 60 olika etniska grupper och domineras av en nomadkultur. Mer än hälften av flickorna under 18 år är gifta och flickors skolgång värderas lågt. Sexuellt våld mot flickor och tidiga graviditeter är ett omfattande problem i landet.

Nästan en femtedel av barnen i Sydsudan lider av undernäring med hämmad tillväxt som följd. Under 2017 konstaterades svält i landet och det råder fortfarande hungersnöd. Mer än sex miljoner människor beräknades under det första halvåret av 2018 lida av akut brist på mat. Samtidigt fortsätter matpriserna att stiga. På bara ett år har priserna ökat med 75 procent.

Landet hör till ett av världens fattigaste och ekonomin grundas helt på olja och bistånd. Under inbördeskriget upphörde all social och ekonomisk utveckling i landet. Landets regering har anklagats för att ha begått ett flertal krigsförbrytelser vilket har kraftigt försämrat relationen till givarländerna. I mars 2018 begränsade USA sitt tekniska stöd till oljeindustrin i Sydsudan med motiveringen att oljeinkomsterna finansierar inbördeskriget. Beskedet väntas dock inte få så stor effekt då den mesta av oljan i landet utvinns i samarbete kinesiska, indiska och malaysiska oljebolag.