Sydsudan är världens yngsta nation efter självständigheten från Sudan 2011. Men nya konflikter bröt ut i landet bara ett par år efter freden och flera miljoner människor har tvingats fly från sina hem. På grund av konflikter och fattigdom har många barn utsatts för brott mot sina mänskliga rättigheter och flickor är extra utsatta för barnäktenskap.

Sydsudan är ett av världens fattigaste länder. Ekonomin är helt beroende av olja och bistånd och under inbördeskriget stannade landets utveckling av. Kriget har tvingat miljontals människor på flykt och fler än 7 miljoner människor behöver nu humanitärt stöd. Människor har fått sina liv förstörda och värst drabbas barnen.

Hälften av befolkningen saknar säker tillgång till mat och en tredjedel av barnen under fem år är undernärda. Det leder bland annat till att de inte växer som de ska. Samtidigt är mödradödligheten hög: nästan 1 av 100 mammor dör när de föder barn.

En annan stor utmaning är utbildning. Det är bara en dryg tredjedel av barnen som börjar grundskolan och mindre än en tredjedel kan läsa och skriva.

Tonårsflickor i kris

I kriser och konflikter drabbas barn hårdast och flickor är särskilt utsatta. FN uppskattar att omkring 100 000 barn har utnyttjats och utsatts för brott mot sina mänskliga rättigheter. De dåliga förhållandena i landet, som försämrad ekonomi och matbrist, leder till att familjer gifter bort sina döttrar. Varannan flicka i Sydsudan tvingas gifta sig innan hon har fyllt 18 år.

I en rapport från Plan International berättar tonårsflickor om vilken katastrof konflikten har varit för deras liv. En majoritet av flickorna lever i en ständig rädsla för fysiskt och sexuellt våld och tre av fyra lider av depression och trauman efter att ha utsatts för våld och övergrepp, eller för att de har förlorat en närstående. Många flickor har slutat skolan för att börja arbeta, eller för att de har tvingats gifta sig.

Exempel på Plan Internationals arbete

För att minska antalet barnäktenskap arbetar vi för att fler flickor ska få utbildning. Barnäktenskap innebär många risker och flickorna fråntas rätten att bestämma över sina egna liv och kroppar. För att göra skolorna till en tryggare plats utbildar vi lärare i att hantera barnrättsfrågor. Plan International ser också till att barn utbildas på barnvänliga platser, platser där de känner sig trygga. De får lära sig vilka rättigheter de har. En stor del av våra program handlar också om att säkerställa att det finns mat i utsatta områden. Bland annat har vi sett till att familjer får fröer och redskap så att de själva kan odla sin mat, men vi ser också till att de barn som går i skolan får skollunch. Genom att eleverna får ett mål mat kan fler fortsätta gå i skolan samtidigt som de har energi till att lära sig mer. Plan International har även byggt platser runt om i landet där barn under fem år får mat och mammor som behöver hjälp att ge sina barn näringsriktig mat får stöd.

Ett annat stort fokus i vårt arbete på plats i Sydsudan är att säkerställa att fler familjer kan försörja sig själva. Det gör vi bland annat genom att förbättra deras möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk. Utöver det ger vi ungdomar yrkesutbildning så att de ska få en så bra start i livet som möjligt.