Tanzania ligger i östra Afrika och är ett av kontinentens fattigaste länder. Att ge flickor tillgång till sina rättigheter är ett steg i att bekämpa fattigdomen. En tredjedel av alla flickor i Tanzania har tvingats gifta sig före sin artonårsdag.

Tanzania blev självständigt i början av 1960-talet och är en union mellan ögruppen Zanzibar och fastlandet.  Sedan mitten av 2010-talet har det tidigare politiska lugnet bytts ut mot ett hårdare styre och en ännu mer utsatt situation för aktivister, kvinnor och hbtq-personer.

Konflikter i grannlandet Burundi har också påverkat Tanzania eftersom över 100 000 burundier tvingades fly över gränsen. Efter några år har Tanzania börjat arbeta för att flyktingarna ska återvända hem.

En av fyra lever i fattigdom

Turismen är viktig för Tanzania och många reser dit för att ta del av naturen och djurlivet. Även gruvorna är en stor inkomstkälla. Men de flesta arbetar med jordbruk och fattigdomen är utbredd.
Ungefär en fjärdedel av Tanzanias befolkning lever i fattigdom och över en tredjedel av barnen under fem år är undernärda. En viktig faktor för att bekämpa fattigdom är att ge flickor och kvinnor tillgång till sina rättigheter.

Mer än en tredjedel av flickorna i Tanzania har tvingats gifta sig innan de har fyllt 18 år. En förklaring till att så många flickor har gifts bort är att burundier som har levt på flykt under flera år inte har råd att försörja sina barn. Dessutom är det vanligt att flickor blir mammor, drygt en tiondel av alla graviditeter är barn som föder barn. Mödradödligheten är också ungefär hundra gånger högre än i Sverige.

Olagligt med barnäktenskap

2019 beslutades det i domstol att både flickor och pojkar måste ha fyllt 18 år för att få gifta sig. Lagändringen föreslogs redan 2016 men det tog tre år innan den blev verklighet. Nu är det olagligt att gifta bort barn i Tanzania, oavsett kön.