Nästan två av fem flickor i Tanzania gifter sig innan de fyllt 18 år. Som en del av FN:s globala hållbarhetsmål ska barnäktenskap ha stoppats till år 2030. 2016 förbjöd högsta domstolen i Tanzania barnäktenskap, men myndigheterna överklagade domen. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att få lagändringen på plats.

Förverkligandet av flickor och kvinnors rättigheter är ett viktigt mål i sig, och samtidigt är det en viktig drivkraft för att bekämpa fattigdom. Tillsammans med bland annat FN:s befolkningsfond lanserade vi under året en nationell studie om barnäktenskap. Studien från tio olika regioner i Tanzania kommer att bidra till skräddarsydda program för att förhindra barnäktenskap i de olika regionerna.

Plan International arbetar med FN:s flyktingorgan för att skapa ett ramverk som ska stärka integrationen mellan det humanitära och det långsiktiga arbetet som finns i långvariga kriser. 234 000 flyktingar från Burundi bor i landet och kapaciteten i de tre flyktinglägren i Kigoma-regionen är på bristningsgränsen. Tanzania har sammanlagt tagit emot 359 000 personer som är på flykt. Plan Internationals fokus i lägren är utbildning, barns skydd och inkomstgenererande arbete.

För att ungdomar ska få ett betalt arbete behöver de en yrkesutbildning och tillgång till finansiering. Vi upprättade 338 nya spar- och lånegrupper där 3 003 ungdomar deltog i vårt projekt för att skapa jobb. Vi arbetar för att ungdomar i utvecklingsländer ska få utbildning och kompetens som är relevant och eftertraktad på den lokala arbetsmarknaden. Dessutom arbetar vi för att säkerställa att yrkesutbildning anpassas till arbetsmarknadens behov och överensstämmer med relevanta standarder och branschkrav.