Thailand är ett av Sydostasiens mest utvecklade länder. Efter andra världskriget genomgick Thailand en ekonomisk revolution som ledde till en drastisk nedgång av andelen fattiga.

Lantbruket är i dag moderniserat och landets ekonomi gynnas av exporten av ris, gummi och kassava. Men den ekonomiska tillväxten har främst gynnat området kring Bangkok och därför präglas Thailand av stora ojämlikheter.

Det långsträckta landet kämpar också med politisk instabilitet och uppror i den södra delen av landet. Sedan monarki infördes 1932 har tolv statskupper genomförts – den senaste i maj 2014. Situationen i Thailand går inte minst ut över barn från sårbara grupper. Ett av de stora problemen i landet är trafficking av barn där de utnyttjas sexuellt eller för barnarbete. Barnmisshandel, fysisk bestraffning och försummelse är också utbrett.

Det senaste året har varit förhållandevis stabilt med undantag av några sporadiska angrepp huvudsakligen riktade mot militären. Landssorg har präglat året efter att myndigheterna annonserat en ettårig sorgeperiod efter kung Rama IX:s bortgång i oktober 2016.