Togo ligger i västra Afrika och blev självständigt från Tyskland 1960. Landets relativt utvecklade ekonomi och infrastruktur försvagades på 90-talet när politisk oro drabbade landet. I dag är den sociala och politiska situationen relativt stabil, men utmaningarna är fortfarande många.

Arbetslösheten är utbredd bland ungdomar. Könsstereotyper hindrar flickors rätt till utbildning, vilket i slutändan har en negativ inverkan på landets socioekonomiska förhållanden. Bara 61 procent av hushållen har tillgång till rent vatten och många saknar skolor av bra kvalitet.

Under det gångna året har myndigheterna utsett en arbetsgrupp mot könsbaserat våld i skolan. Flera kvinnliga ministrar har valts in i regeringen, ett viktigt steg i kampen mot jämställdhet. Epidemiutbrott av hjärnhinneinflammation och lassafeber drabbade 19 av landets distrikt under året.