Togo ligger i västra Afrika och blev självständigt först 1960, efter att bland annat ha varit en tysk koloni. Landet är i dag relativt stabilt men står samtidigt inför stora utmaningar med utbredd arbetslöshet, miljöproblem, begränsad tillgång till vatten och barnarbete.

Togo var en relativt välfungerande ekonomi fram till 1990-talet då landet drabbades av politisk oro. I dag är den sociala och politiska situationen stabilare och ekonomin har enligt Världsbanken återhämtat sig. Samtidigt är fattigdomen utbredd. Den har minskat men fortfarande lever nästan halva befolkningen under fattigdomsgränsen, framför allt på landsbygden, och många ungdomar är arbetslösa. Dessutom utför mer än vart femte barn mellan fem och fjorton år arbete som kan vara skadligt för deras hälsa. Men siffror från UNICEF visar att den typen av barnarbete minskar.

Togos miljö påverkas av att skogar bränns eller huggs ned. Det görs bland annat för att markerna ska gå att odla på och för att få ved att elda med. Luftföroreringarna ökar också samtidigt som en stor del av befolkningen saknar tillgång till rent vatten.

Var femte flicka gifts bort

Väst- och Centralafrika är de regioner där barnäktenskap är vanligast i världen. I Togo tvingas mer än var femte flicka gifta sig innan hon har fyllt 18 år. Det är särskilt vanligt med barnäktenskap i de norra delarna av landet, och allra längst söderut. Religiösa traditioner och hemgift är två viktiga delar i förhandlingarna inför giftermålen. Precis som i stora delar av världen värderas flickor lägre än pojkar och har ofta lite att säga till om vid beslut som rör dem själva och deras samhälle. Och även om äktenskap inte alltid är orsaken till att flickor slutar skolan så hoppar många av strax innan de gifter sig eller precis efter, då de behöver ta hand om hushållet.