Uganda ligger i östra Afrika och är rikt på naturtillgångar och bördig jordbruksmark. Trots det är befolkningen relativt fattig. Uganda har dessutom tagit emot flest flyktingar av alla afrikanska länder. Det finns en stor utsatthet bland barn i landet och många flickor tvingas gifta sig och utsätts för sexuellt våld.

Det finns inga andra länder på den afrikanska kontinenten som tar emot lika många flyktingar som Uganda. Människor har flytt hit från Burundi, Eritrea, Kongo, Centralafrikanska republiken, Rwanda och Kenya, men i dag kommer de flesta från Sydsudan. Över en miljon sydsudaneser har flytt från världens yngsta land på grund av konflikter. Sex av tio av alla som har sökt skydd i Uganda är barn.

Flickors utsatthet

I Uganda är det vanligt med barnäktenskap. Två av fem flickor tvingas gifta sig innan de har fyllt 18 år och en av tio innan de har fyllt 15. Fattigdom och brist på utbildning är två anledningar till att så många flickor tvingas gifta sig. En fattig familj kan få pengar när de gifter bort sin dotter, samtidigt som de får ett barn mindre att försörja. Dessutom är det vanligt att flickor inte får gå kvar i skolan eftersom det anses onödigt när hon ändå ska giftas bort.

Flickor är särskilt utsatta på flera sätt, förutom att det är vanligt med barnäktenskap har en femtedel av alla flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år upplevt sexuellt våld, enligt en studie från Plan International. Varje år utsätts en miljon kvinnor.