Uganda ligger i östra Afrika och är rikt på naturtillgångar och bördig jordbruksmark. Trots det är befolkningen relativt fattig. Uganda har dessutom tagit emot flest flyktingar av alla afrikanska länder. Det finns en stor utsatthet bland barn i landet och många flickor tvingas gifta sig och utsätts för sexuellt våld.

Det finns inga andra länder på den afrikanska kontinenten som tar emot lika många flyktingar som Uganda. Människor har flytt hit från Burundi, Eritrea, Kongo, Centralafrikanska republiken, Rwanda och Kenya, men i dag kommer de flesta från Sydsudan. Över en miljon sydsudaneser har flytt från världens yngsta land på grund av konflikter. Sex av tio av alla som har sökt skydd i Uganda är barn.

Flickors utsatthet

I Uganda är det vanligt med barnäktenskap. Två av fem flickor tvingas gifta sig innan de har fyllt 18 år och en av tio innan de har fyllt 15. Fattigdom och brist på utbildning är två anledningar till att så många flickor tvingas gifta sig. En fattig familj kan få pengar när de gifter bort sin dotter, samtidigt som de får ett barn mindre att försörja. Dessutom är det vanligt att flickor inte får gå kvar i skolan eftersom det anses onödigt när hon ändå ska giftas bort.

Flickor är särskilt utsatta på flera sätt, förutom att det är vanligt med barnäktenskap har en femtedel av alla flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år upplevt sexuellt våld, enligt en studie från Plan International. Varje år utsätts en miljon kvinnor.

Exempel på Plan Internationals arbete

Plan International har arbetat på plats i Uganda i över 25 år. I alla våra program arbetar vi för barns och ungas rätt till skydd, utveckling, deltagande och överlevnad. Ett av våra främsta mål i Uganda är att säkerställa barns tillgång och rätt till utbildning.  Plan International arbetar tillsammans med byar och samhällen i landet för att bygga upp eller renovera klassrum och ge föräldralösa barn och barn i utsatta områden stöd för att kunna gå klart sin utbildning.

I flyktingläger har vi skapat trygga platser som ger alla barn som har tvingats lämna sina hem en möjlighet att få vara barn. Här kan de leka och få hjälp av proffs för att behandla trauman som de har upplevt.  Vi har också anordnat aktiviteter i förskolor för de allra minsta barnen.

Ett annat fokusområde är ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Det handlar bland annat om att flickor ska ha tillgång till mensskydd för att mensen inte ska bli ett hinder för deras utbildning.