Söder om storasyster Kina ligger Vietnam. Det långsträckta landet har ett landskap bestående av skog, risodlingar och berg. Floderna är grunden för liv och arbete här, men de är också källan till översvämningar och föroreningar till följd av klimatförändringar och miljöförstöring.

Den före detta franska kolonin blev självständig efter att kommuniststyrkorna vann över fransmännen 1954. Det efterföljande Vietnamkriget, eller amerikanska kriget som det kallas här, slog hårt mot landet och fattigdomen är utbredd. Även om ekonomin har blivit mer öppen och levnadsstandarden har blivit betydligt bättre de senaste 30 åren så förblir yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna begränsade. Etniska minoriteter och flickor exkluderas från politik och beslutsprocesser och diskrimineras i både utbildning och arbetsliv. Unga har ofta en osäker arbetssituation och fråntas livsviktiga sociala samhällstjänster.

Vietnam kämpar nu med att upprätthålla den höga ekonomiska tillväxten som har lagt grunden för en positiv utveckling. Att USA drog sig ur det transatlantiska handelsavtalet innebar ett hårt slag för landets ekonomi. Även om regeringen det senaste året har åtagit sig att förbättra förhållandena för de etniska minoritetsgrupperna är det osäkert om myndigheterna har kapacitet att adressera de stora sociala problemen.