Vietnam ligger i Sydostasien, granne med Kina, Laos och Kambodja. Barns rättigheter stärks löpande men det finns fortfarande barn i landet som utnyttjas och utsätts för våld. Plan International har arbetat för att förbättra barns liv i Vietnam sedan 1954.

Traditioner och normer i kombination med bristande service och investeringar leder till att sårbara grupper, som flickor och barn med funktionsnedsättningar, diskrimineras. Vi arbetar för att dessa grupper ska få växa upp i ett samhälle där de är trygga och har tillgång till sina rättigheter.

I Vietnam fokuserar vi bland annat på:

  • bra och inkluderande utbildning,
  • vård och hälsa,
  • motståndskraft mot naturkatastrofer och klimatförändringar,
  • trygga städer med jobbmöjligheter,
  • skydd mot våld och andra övergrepp.