Dagens Zimbabwe kännetecknas av fattigdom, brist på utbildning och låg livsmedelssäkerhet. Den utbredda fattigdomen påverkar barn, särskilt flickor, hårt. En rapport från Plan International visar att de tuffa förhållandena inte bara påverkar flickors hälsa och välbefinnande, det ökar också risken för att de tvingas sluta skolan, vilket i sin tur utsätter dem för risker som att giftas bort och att de blir gravida fast de själva är barn.

Det kustlösa landet Zimbabwe ligger mellan Zambia, Moçambique, Sydafrika och Botswana. Landet blev självständigt 1980 när en lokal motståndsrörelse tog makten och räknades då som ett av Afrikas rikaste länder. Men under 90-talet gick landet in i en ekonomisk kris som lämnade den zimbabwiska dollarn värdelös och tvingade mer än tre miljoner människor på jakt efter en inkomst i grannländerna. Spåren av den ekonomiska krisen präglar landet än idag. Arbetslösheten är hög och det råder brist på vårdpersonal och lärare. Endast en tredjedel av befolkningen på landsbygden har tillgång till sanitära anläggningar.

Under det senaste åren har extrem inflation, torka och höga matpriser lett till ökad politisk spänning i landet. När tidigare vicepresidenten Mnangagwa avsattes utlöstes en politisk kris som ledde till att Robert Mugabe, den kontroversiella presidenten som har styrt landet i 37 år, avgick i november 2017. Nu är förhoppningen att den nya presidenten Mnangagwa, som tidigare var vicepresident, kan få landet på fötter igen.

Flickor drabbas hårt av situationen i landet. Enligt rapporten “Counting the invisible” som Plan International tagit fram berättar flickor från tre länder, bland annat Zimbabwe, om hur fattigdomen gör att de behöver lämna skolan. Det i sig leder till en markant ökad risk för att flickorna tvingas in i barnäktenskap och att de blir gravida fast de själva är barn, visar rapporten.

Läs mer