Zimbabwe ligger kustlöst mellan Zambia, Moçambique, Sydafrika och Botswana. Landet blev självständigt 1980 när en lokal motståndsrörelse tog makten. Under 90-talet gick landet in i en ekonomisk kris som lämnade den zimbabwiska dollarn värdelös och tvingade mer än tre miljoner människor på jakt efter en inkomst i grannländerna.

Dagens Zimbabwe kännetecknas av fattigdom, brist på utbildning och låg livsmedelssäkerhet på grund av eftersatta investeringar i jordbruket och efter att jordbruket misskötts på politisk nivå. Under det senaste åren har extrem inflation, torka och höga matpriser lett till ökad politisk spänning. När tidigare vicepresidenten Mnangagwa avsattes utlöstes en politisk kris som ledde till att Robert Mugabe, den kontroversiella presidenten som har styrt landet i 37 år, avgick i november 2017. Nu är förhoppningen att den nya presidenten Mnangagwa, som tidigare var vicepresident, kan få landet på fötter igen.