Vi arbetar för barns rättigheter över hela världen

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 80 länder. Vi har funnits i över 85 år och har lika länge arbetat på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter. Eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Vår högsta prioritet som organisation är att skydda barn och unga mot alla former av våld. Det är vår skyldighet att säkerställa att vi, våra arbetsmetoder och alla som representerar oss inte på något sätt skadar, kränker eller utsätter barn och unga för risk att drabbas av någon form av våld.