Vi arbetar för barns rättigheter över hela världen

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.