Här jobbar plan International

Vi bedriver fadderverksamhet i över 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.