Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra senaste årsredovisningar och effektrapporter.

2022

avser verksamhetsåret 2021-07-01–2022-06-30
Årsredovisning och Effektrapport 2022 (webb)
Årsredovisning och Effektrapport 2022 (pdf)
Revisionsberättelse 2022 (pdf)
Annual Report and Impact Report 2022 (pdf)

2021

avser verksamhetsåret 2020-07-01–2021-06-30
Årsredovisning och Effektrapport 2021 (webb)
Årsredovisning och Effektrapport 2021 (pdf)
Annual Report and Impact Report 2021 (pdf)

2020

avser verksamhetsåret 2019-07-01–2020-06-30
Årsredovisning och Effekrapport 2020 (webb)
Årsredovisning och Effektrapport 2020 (pdf)
Annual Report and Impact report 2020 (pdf)

2019

avser verksamhetsåret 2018-07-01–2019-06-30 
Årsredovisning och Effektrapport 2019 (webb)
Årsredovisning och Effektrapport 2019 (pdf)

2018

avser verksamhetsåret 2017-07-01–2018-06-30
Årsredovisning och Effektrapport 2018

2017

avser verksamhetsåret  2016-07-01–2017-06-30
Årsredovisning och Effektrapport 2017

2016

avser verksamhetsåret 2015-07-01–2016-06-30
Årsberättelse 2016
Effektrapport 2016 (pdf)

2015

avser verksamhetsåret 2014-07-01–2015-06-30
Årsberättelse 2015  
Effektrapport 2015

2014

avser verksamhetsåret 2013-07-01–2014-06-30
Årsbok 2014 (pdf)
Effektrapport 2014 (pdf)

2013

avser verksamhetsåret 2012-07-01–2013-06-30
Årsbok 2013 med temat flickors rätt till utbildning (pdf) 
Kodrapport 2013 (pdf)

2012

avser verksamhetsåret 2011-07-01–2012-06-30
Årsbok 2012 med tema flickors rättigheter (pdf)  
Kodrapport 2012 (pdf)

2011

avser verksamhetsåret 2010-07-01–2011-06-30
Årsbok 2011 med tema Barns deltagande (pdf) 
Kodrapport 2011 (pdf)

2010

avser verksamhetsåret 2009-07-01–2010-06-30
Årsbok 2010 med tema Barn i katastrof (pdf) 

2009

avser verksamhetsåret 2008-07-01–2009-06-30
Årsbok 2009 med tema Barn och klimat (pdf) 

2008

avser verksamhetsåret 2007-07-01–2008-06-30
Årsbok 2008 har temat Flickors rättigheter (pdf) 

Logga Tryggt givande från Giva SverigeMärkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden på Giva Sveriges hemsida.