Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Integritetspolicy

För Faddrar, övriga givare och intressenter

Uppdaterad: 2023-03-22

Plan International Sverige värnar om dina personuppgifter och strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur Plan International Sverige hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

 

Personuppgiftsansvar

Plan International Sverige, org. nr 802404-9150, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Information om hur du kontaktar Plan International Sverige finns under rubriken “Kontakta oss” längre ner i denna policy.

 

I vilka sammanhang samlar vi in personuppgifter?

 

Uppgifter du själv lämnar till oss

 • Om du skriver på ett upprop
  Det kan exempelvis handla om namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Om du gör en intresseanmälan
  Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och e-postadress.
 • Om du ger en gåva eller startar en egen insamling
  Beroende på betalmetod så samlar in vi exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Om du startar en egen insamling
   De uppgifter som samlas in är namn, adress, telefonnummer och e-post.
 • Om du anmäler dig som fadder
  Namn, adress, telefonnummer, e-postadress identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer) och betalningsinformation (kontonummer om du betalar med autogiro).
 • Om du skriver eller kommenterar en fråga i vårt forum
  Namn, e-postadress, IP-adress samt eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar.

 

Uppgifter som samlas in när du använder webbplatsen och Min sida

När du anmäler dig som ny fadder, handlar i gåvoshopen eller loggar in på Min sida sparar vi din IP-adress, förutom de uppgifter du själv registrerar vid användningstillfället.

 

Användning av cookies

Plan International Sverige använder cookies eller kakor. Det är små textfiler som lagras i besökarens webbläsare och används för webbstatistik, att spara information och beteende samt optimera upplevelsen när du besöker Plan International Sveriges webbplats. Vi använder också cookies för att anpassa annonser. För mer information, läs vår cookiepolicy.

 

Ändamål för insamling av personuppgifter

Plan International Sverige behandlar dina uppgifter i syfte att:

 • Kommunicera med dig.
 • Administrera ditt fadderskap, din insamling eller givande.
 • Tillhandahålla och administrera din tillgång till vår hemsida och Min sida.
 • Besvara kundserviceärenden och utföra felrättning.
 • Ge dig information och erbjudanden som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
 • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

 

Vilka personuppgifter lämnas vidare och för vilket syfte?

Vid postala utskick, e-postutskick, SMS-utskick, analyser, telemarketingkampanjer och utskick av undersökningar använder vi oss av underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

Som Barnfadder lämnas ditt namn och faddernummer vidare till vårt huvudkontor i Storbritannien för att sedan skickas vidare till ditt fadderbarn samt kollegor på det kontor i det land där ditt fadderbarn bor. Dessa uppgifter hanteras med en adekvat skyddsnivå. Överföringen är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra det som vi avtalat om med dig som fadder såsom en möjlighet till brevkommunikation mellan dig och ditt fadderbarn.

Vi använder externa register (såsom folkbokföringsregistret) för att hålla dina uppgifter uppdaterade och upprätthålla en god service och kvalitet till dig.

Om du ger oss tillgång till ditt mobiltelefonnummer, exempelvis genom att swisha eller sms:a en gåva, kan vi komma att använda det för att få andra personuppgifter såsom ditt namn och din adress via de företag som tillhandahåller tjänsten eller externa adressleverantörer.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 1. Statliga myndigheter (skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Lagring av personuppgifter

 

Fadder, egna insamlare eller övriga givare

Dina personuppgifter lagras av Plan International Sverige så länge du är aktiv som fadder eller givare. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras 36 månader efter att ditt fadderskap avslutats eller efter din senaste gåva/kontakt. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen.

Om du har skrivit på ett upprop

Dina personuppgifter lagras av Plan International Sverige i 12 månader efter det att du lämnat dina uppgifter till oss. Förutsatt att du inte även är fadder, gett andra gåvor eller har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Om du har lämnat en intresseanmälan

Om du har samtyckt till behandling via en intresseanmälan till oss såsom skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev och lämnat ditt medgivande till behandlingen så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som du har samtyckt till.

 

Säker behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Plan International Sverige. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Plan International Sverige baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

Fullgöra avtal

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som fadder, insamlare och givare. Behandlingen för att kunna kommunicera med dig om ditt fadderskap, din insamling eller din gåva, administrera ditt fadderskap, din insamling eller din gåva samt ge dig kundservice ingår i avtalet.

Berättigat intresse

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar vi på berättigat intresse. Detta gäller främst den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra fadderskap eller gåvor. För att sådana erbjudanden ska bli så relevanta som möjligt behandlar vi också personuppgifter för att göra s.k. profileringar där vi segmenterar faddrar, insamlare och givare baserat på bl.a. tidigare intresse och aktivitet på vår hemsida (för att t.ex. se vilka gåvor, fadderskap och liknande i vår verksamhet som du visat mest intresse för).

Samtycke

Om du inte är fadder, insamlare eller givare utan endast har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett samtycke att få utskicket skickat till dig. När du fyller i exempelvis din e-postadress samtycker du till att vi behandlar din e-postadress och skickar dig vårt nyhetsbrev. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till denna behandling genom att avregistrera dig ifrån nyhetsbrevet.

 

Profilering

I syfte att få mer kunskap om dig som fadder, insamlare eller givare i allmänhet samt för att kunna ge relevant kommunikation och erbjudanden till dig kan Plan International Sverige komma att behandla dina uppgifter genom s.k. profilering, som exempelvis selektering eller segmentering. Det förekommer att leverantörer förser oss med profileringsinformation eller uppskattad information om din demografiska profil.

 

Rättigheter som registrerad

 

Rätten att få registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som Plan International Sverige har sparade om dig. Skulle du begära ytterligare ett registerutdrag inom 12 månader från din första begäran kan vi komma att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppkommer på grund av din begäran. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken “Kontakta oss” längre ner i denna policy

Rätten att begära att få uppgifter rättade

Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i Plan International Sveriges register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken “Kontakta oss” längre ner i denna policy. När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av folkbokföringen som källa.

Rätten att bli borttagen

Du kan när du vill be om att bli borttagen ur Plan International Sveriges register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken “Kontakta oss” längre ner i denna policy. Om du väljer att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig, vilket kan innebära att du blir kontaktad av Plan International Sverige i framtiden om vi skulle köpa s.k. kalla kontakter. Om du istället meddelar oss att du inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något sätt så kan vi säkerställa det genom att sätta dig på en s.k. spärrlista.

Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

Rätt att invända mot direkt marknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering i detta syfte, kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken “Kontakta oss” längre ner i denna policy. När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

KOMMUNIKATION MED BARN

Vi kontaktar aldrig medvetet barn (under 16 år). Men om något barn exempelvis har swishat en gåva utan att identifiera sig så kan det trigga att de mottager mejl eller sms. Kontakta oss för att spärra kommunikation från oss i dessa kanaler.

 

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy avser endast plansverige.org och dess undersidor. Plan International Sverige ansvarar inte för andra webbplatser, som länkas till via plansverige.org, som gör att du lämnar domänen plansverige.org. När du länkas till annan webbplats bör du läsa integritetspolicyn som gäller för den sidan.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om Plan International Sveriges integritetspolicy eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på något av följande sätt:

Postadress:
Plan International Sverige
Att: GDPR-ansvarig
Box 92150
120 08 STOCKHOLM

E-postadress: gdpr@plansverige.org

 

Tillsynsmyndighet

Tycker du att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt? I första hand vill vi såklart hjälpa till att reda ut det. Men om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

 

Ändring av denna integritetspolicy

Plan International Sverige kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på plansverige.org.