Plan International Sverige kämpar för en rättvis värld som stärker barns och ungas rättigheter och flickors lika villkor. Vill du vara med?

Vi är del av en global organisation med verksamhet i 75 länder. I Sverige är vi omkring 100 medarbetare. Genom vårt driv och engagemang ger vi förutsättningar för barn och unga att kunna påverka sina liv. Genom vårt tillitsfulla och öppna klimat ger vi oss själva de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi respekterar alla människor, värdesätter mångfald och utmanar ojämlikhet.