Plan International Sverige kämpar för en rättvis värld som stärker barns och ungas rättigheter och flickors lika villkor. Vill du vara med?

Vi är del av en global organisation med verksamhet i över 80 länder. I Sverige är vi omkring 80 medarbetare. Med vårt driv och engagemang ger vi barn och unga förutsättningar att kunna påverka sina liv. Med vår tillitsfulla och öppna miljö ger vi oss själva de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi respekterar alla människor, värdesätter mångfald och utmanar ojämlikhet.