Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Synpunkter eller klagomål på vår verksamhet

Plan International strävar hela tiden efter att bli en bättre organisation och uppmanar interna och externa intressenter att inkomma med sina synpunkter och klagomål på organisationen och dess verksamhet som ett led i denna strävan.

Om du skulle vilja vända dig till oss med dina synpunkter eller klagomål kan du enklast göra detta genom att kontakta vår Givarservice antingen via telefonnummer 08–58 77 55 00 eller e-postadress: fadder@plansverige.org.

Vi kommer att bekräfta och hantera ditt ärende snarast möjligt. I vår första återkoppling får du besked om hanteringstid och om ditt ärende kräver utredning.

Om du har misstanke om oegentligheter inom Plan internationals verksamhet

Plan ser mycket allvarligt på misstanke om lagöverträdelser eller oegentligheter inom ramen för vår verksamhet. Organisationen har därför upprättat en process för så kallad whistle blowing där det möjliggörs att anmäla misstänkta oegentligheter. Inrapporterade händelser behandlas konfidentiellt och efter dess karaktär och allvarlighetsgrad. En viktig grund i denna rapportering och respons är att inga repressalier ska drabba den som rapporterar i god tro, även om misstanken visar sig vara ogrundad.

För anställda inom Plan, vilka har ett särskilt stort ansvar för att rapportera om eventuella oegentligheter, finns det möjlighet till anonym rapporteringen via funktionen Safecall som är beskriven på Plan Internationals intranät. Om du som extern intressent till Plan och vill rapportera om en misstänkt oegentlighet inom Plans verksamhet kan du göra detta genom att kontakta antingen:

Ellen Strömbäck, HR

ellen.stromback@plansverige.org

Mariann Eriksson, Generalsekreterare
mariann.eriksson@plansverige.org

Johanna Sommansson, Executive Assistant
johanna.sommansson@plansverige.org

Om du, trots att inkommande ärenden behandlas konfidentiellt, önskar att vara helt anonym vid inrapporteringen rekommenderar vi att du skickar ett vanligt brev till någon av ovan nämnda personer på postadress:

Plan International Sverige
Box 92150
120 08 STOCKHOLM