Som barnrättsorganisation vet vi att insatser för och med barn är en av de smartaste och mest effektiva investeringarna för att nå hållbar utveckling och fattigdomsminskning. Det finns fortfarande mycket att göra och alldeles för många barn får inte sina grundläggande rättigheter tillgodosedda.

Många insatser planeras och genomförs fortfarande utan någon analys av hur de påverkar barn och barns rättigheter. När barnkonventionen nu blir lag i Sverige finns anledning att höja ambitionerna också i utvecklingspolitiken. Därför har vi samlat 15 skarpa förslag för att barnsäkra det svenska biståndet.

Ladda ner hela manifestet: Plan Internationals Barnrättsmanifest.pdf.