Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Styrelsen för Plan International Sverige har sitt säte i Stockholm och är stiftelsens högsta beslutande organ. Den ansvarar för att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med beslutade stadgar. Styrelsens ledamöter arbetar helt ideellt och väljs in i styrelsen på en mandatperiod av två år och kan väljas om för ytterligare tre perioder. I styrelsen finns också två representanter från Plan International Sveriges ungdomsråd med som observatörer.

Ordförande

Carl Lindgren

Styrelseordförande Carl LindgrenCarl Lindgren blev invald i styrelsen 2017 och sitter som ordförande sedan 2019. Han har en bakgrund inom revisions- och finansbranschen där han bland annat har arbetat med bolagsstyrning och varit styrelseordförande för KPMG. Carl är ursprungligen jägmästare, och har ett stort intresse för hållbarhet och internationellt utvecklingssamarbete. Han sitter även med i styrelsen för Världsnaturfondens AB och är Senior Advisor för Global Challenges Foundation.

 

Ledamöter

Nina Nornholm

Nina NornholmNina Nornholm blev invald i styrelsen 2018. Hon har över 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete inom den globala finansbranschen. Nina är i dag kommunikationschef för private equity-bolaget EQT där hon bland annat ansvarar för bolagets övergripande varumärkespositionering.

Anja Olin Pape

Anja Olin Pape valdes in i styrelsen 2020. Hon arbetar med unga och klimat- och säkerhetsfrågor på stiftelsen Global Challenges Foundation och har en bakgrund i arbete med ungas delaktighet och rättigheter, bland annat inom Europarådet. Anja sitter även med i styrelsen för Children & Youth International, ett globalt nätverk för ungdomsorganisationer som engagerar sig i FN-frågor. 

Elias Fjellander

Elias Fjellander valdes in i styrelsen 2023. Han har en bakgrund inom mänskliga rättigheter, med fokus på barn, hbtqi-personer och ungas demokratiska delaktighet. Till vardags är han arbetande ordförande för RFSL Ungdom, som samlar barn och ungdomar för hbtqi-rättigheter, och ansvarar bland annat för organisationens politiska påverkansarbete.

 

Pernilla Trägårdh

Pernilla Trägårdh valdes in i styrelsen 2023. Pernilla är enhetschef på Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, där hon bland annat arbetar med frågor som rör Världshandels-organisationen, WTO. Hon har en lång bakgrund av ledande positioner inom internationella relationer och internationellt utvecklingssamarbete från Sida, SCB och Sveriges Radio och har tjänstgjort vid flera svenska ambassader.

Karin Reuterskiöld

Karin ReuterskiöldKarin Reuterskiöld valdes in i styrelsen 2023. Karin är partner på Forever Sustainable, ett konsultföretag som kombinerar hållbarhet och strategi med en akademisk koppling. Hon har lång erfarenhet av finansvärlden, är ekonom i botten och har även ett antal andra styrelseuppdrag som hör tätt ihop med hållbarhet och finans. Karin har ett djupt samhällsengagemang och driver frågor bl.a. inom hållbarhet och jämställdhet.

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Mejla vår verksamhetscontroller

personalrepresentant

Sofia Gadelii

Sofia Gadelii valdes till att representera personalen i styrelsen år 2022. Sofia har arbetat på Plan International Sverige sedan 2018 och var därförinnan kontorschef på ungdoms- och fredsorganisationen PeaceWorks, med säte i Stockholm och Bogotá. Sofia talar både spanska och franska, och arbetar för närvarande som program manager för programverksamhet i Togo och Benin. Hon leder även personalens kör. Sofia har magisterexamen i utvecklingsekonomi och gjorde hälften av sina studier utomlands (i Nicaragua, Mexiko och Frankrike).

 

Ungdomsobservatörer

Smilla Molin

Smilla Molin engagerade sig i Plan International Sveriges ungdomsråd i början av 2022 och brinner starkt för frågor som jämställdhet och allas rätt till utbildning. Två år i rad har hon varit jurymedlem för Plan International Sveriges Flickapris och 2024 deltog hon i Plan Internationals globala kampanj Girls Takeover där hon tog över som vd för Telenor. Hon har nyligen tagit studenten och planerar att börja studera statsvetenskap med inriktning på freds- och konfliktkunskap.

 

 

 

ISak Sörling

 Isak Sörling har varit engagerad i Plan International Sveriges ungdomsråd sedan januari 2022 och brinner för biståndspolitik och medmänsklighet. Isak har en bred erfarenhet inom både den nationella och internationella ungdomsrörelsen där han innehar roller som Young European Ambassador, vice förbundsordförande för Elevernas riksförbund och styrelseledamot på LSU.

 

 

suppleant

Julia Lindahl

Julia Lindahl valdes att som suppleant till personalrepresentanten i styrelsen år 2022. Julia har arbetat på Plan International Sveriges programavdelning sedan 2020. För tillfället är hon föräldraledig.

Ledning

Om du vill komma i kontakt med någon i ledningen nås samtliga på förnamn.efternam@plansverige.org eller på 08-58 77 55 00

Mariann Eriksson

Generalsekreterare

Mariann Eriksson har det övergripande ansvaret för Plan International Sveriges verksamhet. Mariann har erfarenhet från både näringsliv och ideell sektor och kommer närmast från Världsnaturfonden WWF där hon i rollen som marknadsdirektör hade ansvar för marknadsföring, intäktsgenerering och partnerskap. Dessförinnan arbetade hon bland annat med marknadsföring och kommunikation för företag som Assa Abloy och Pan Nordic Logistics. Mariann har en DIHR från Stockholms universitet.

 

christina Carlsson

CFO, avdelningschef verksamhetsstöd

Bild på Christina Carlsson

Christina Carlsson har ansvar för Plan International Sveriges finansfrågor, IT och riskhantering. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med styrning och uppföljningsfrågor på ett pedagogiskt sätt. Christina har tidigare arbetat som administrativ chef på Stockholms Stadsmission, CFO på Dramaten och som Business Controller på Ericsson.

Ledning

Om du vill komma i kontakt med någon i ledningen nås samtliga på förnamn.efternam@plansverige.org eller på 08-58 77 55 00

Mariann Eriksson

Generalsekreterare

Mariann Eriksson har det övergripande ansvaret för Plan International Sveriges verksamhet. Mariann har erfarenhet från både näringsliv och ideell sektor och kommer närmast från Världsnaturfonden WWF där hon i rollen som marknadsdirektör hade ansvar för marknadsföring, intäktsgenerering och partnerskap. Dessförinnan arbetade hon bland annat med marknadsföring och kommunikation för företag som Assa Abloy och Pan Nordic Logistics. Mariann har en DIHR från Stockholms universitet.

christina Carlsson

CFO, avdelningschef verksamhetsstöd

Bild på Christina Carlsson

Christina Carlsson har ansvar för Plan International Sveriges finansfrågor, IT och riskhantering. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med styrning och uppföljningsfrågor på ett pedagogiskt sätt. Christina har tidigare arbetat som administrativ chef på Stockholms Stadsmission, CFO på Dramaten och som Business Controller på Ericsson.

Björn Holmberg

Bitr. generalsekreterare och avdelningschef för Program och påverkan

Björn Holmberg har lång erfarenhet som ledare inom internationellt utvecklingssamarbete. Han kommer närmast från Folke Bernadotteakademin, myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, där han varit chef för det internationella sekretariat som leder ett globalt nätverk för fredsinsatser och fredsbyggande. Dessförinnan har Björn arbetat som landschef på svenska ambassaden i Guatemala, varit generalsekreterare på Swedepeace och chef för enheten för fred- och mänsklig säkerhet på Sida.

 

Nathalie Piehl

Insamlings- och kommunikationschef

Nathalie Piehl ansvarar för och leder arbetet med Plan International Sveriges externa kommunikation gentemot nya och befintliga givare. Hon har erfarenhet som medarbetare, chef och konsult från olika delar av civilsamhället, bland annat inom kommunikation, varumärke och insamling. Hon har varit kommunikationschef på Röda Korset och arbetat med Plan Internationals globala insamlingsarbete på Global Fundraising Hub.

Björn Holmberg

Bitr. generalsekreterare och avdelningschef för Program och påverkan

Björn Holmberg har lång erfarenhet som ledare inom internationellt utvecklingssamarbete. Han kommer närmast från Folke Bernadotteakademin, myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, där han varit chef för det internationella sekretariat som leder ett globalt nätverk för fredsinsatser och fredsbyggande. Dessförinnan har Björn arbetat som landschef på svenska ambassaden i Guatemala, varit generalsekreterare på Swedepeace och chef för enheten för fred- och mänsklig säkerhet på Sida.

Nathalie Piehl

Insamlings- och kommunikationschef

Nathalie Piehl ansvarar för och leder arbetet med Plan International Sveriges externa kommunikation gentemot nya och befintliga givare. Hon har erfarenhet som medarbetare, chef och konsult från olika delar av civilsamhället, bland annat inom kommunikation, varumärke och insamling. Hon har varit kommunikationschef på Röda Korset och arbetat med Plan Internationals globala insamlingsarbete på Global Fundraising Hub.

Ellen Strömbäck

HR-chef

Ellen Strömbäck leder HR-arbetet på Plan International Sverige. Hon har en central roll i att skapa och upprätthålla en positiv arbetsmiljö och säkerställa att organisationen kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Hon ansvarar även för att ta fram strategier och riktlinjer som är anpassade till organisationens övergripande mål och värderingar och för att se till att de efterlevs.