Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Styrelsen för Plan International Sverige har sitt säte i Stockholm och är stiftelsens högsta beslutande organ. Den ansvarar för att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med beslutade stadgar. Styrelsens ledamöter arbetar helt ideellt och väljs in i styrelsen på en mandatperiod av två år och kan väljas om för ytterligare tre perioder. I styrelsen finns också två representanter från Plan International Sveriges ungdomsråd med som observatörer.

Ordförande

Carl Lindgren

Styrelseordförande Carl LindgrenCarl Lindgren blev invald i styrelsen 2017 och sitter som ordförande sedan 2019. Han har en bakgrund inom revisions- och finansbranschen där han bland annat har arbetat med bolagsstyrning och varit styrelseordförande för KPMG. Carl är ursprungligen jägmästare, och har ett stort intresse för hållbarhet och internationellt utvecklingssamarbete. Han sitter även med i styrelsen för Världsnaturfondens AB och är Senior Advisor för Global Challenges Foundation.

 

Ledamöter

Nina Nornholm

Nina NornholmNina Nornholm blev invald i styrelsen 2018. Hon har över 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete inom den globala finansbranschen. Nina är i dag kommunikationschef för private equity-bolaget EQT där hon bland annat ansvarar för bolagets övergripande varumärkespositionering.

Ulrika Cronenberg Mossberg

Ulrika Cronenberg Mossberg blev invald i styrelsen 2016. Ulrika har mångårig erfarenhet från utrikesdepartementet med fokus på biståndsrelaterade frågor på både global och lokal nivå, och långvarig erfarenhet av att arbeta i, och med, Mellanöstern, Afrika och Östeuropa. Hon har även arbetat som ambassadör i Makedonien, Kosovo och Litauen, och har tidigare varit styrelseledamot hos bland annat Rädda Barnen.

 

Anja Olin Pape

Anja Olin Pape valdes in i styrelsen 2020. Hon arbetar med unga och klimat- och säkerhetsfrågor på stiftelsen Global Challenges Foundation och har en bakgrund i arbete med ungas delaktighet och rättigheter, bland annat inom Europarådet. Anja sitter även med i styrelsen för Children & Youth International, ett globalt nätverk för ungdomsorganisationer som engagerar sig i FN-frågor. 

Elias Aspudd

Elias Aspudd blevElias Aspudd, styrelseledamot invald i styrelsen 2020. Han har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga i grundskolan och en bakgrund som ideellt engagerad inom civilsamhället. Elias arbetar i dag som ungdomssekreterare på Svenska FN-förbundet med fokus på att engagera unga i globala frågor.

 

Dona Hariri

Styrelseledamot Dona HaririDona Hariri valdes in i styrelsen 2021. Dona är jurist och har gedigen erfarenhet av att arbeta med barns rättigheter, bland annat på Rädda barnen och Barnombudsmannen. Hon har nominerats till Årets jurist och gav 2019 ut boken ”Fatta lagen”. Hon är en populär talare och moderator som även sitter i styrelsen för Clowner utan gränser och Ung cancer.

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Skicka ett mail till
Katarina Pohjanen Larsson så tar hon vidare kontakten.

Mejla Katarina

Ungdomsobservatörer i styrelsen

Maja Lundqvist

Maja Lundqvist har varit engagerad i Plan International Sveriges Ungdomsråd sedan 2015 och sitter som observatör i styrelsen sedan 2017. För tillfället studerar hon franska och arbetar som au pair i Bryssel. Hon har ett stort intresse för språk och barns rättigheter och hoppas i framtiden kunna förena de två för att kunna fortsätta arbeta för barns framtid i bland annat Sydamerika och Afrika.

 

 

Holger Bergengren

Holger Bergengren har varit engagerad i Plan International Sveriges Ungdomsråd sedan 2016 och sitter som observatör i styrelsen sedan 2021. För tillfället studerar han sista året på gymnasiet men har sedan planer på att studera vidare till läkare, för att sedan kunna jobba internationellt. I framtiden vill han jobba med frågor om global utveckling och mänskliga rättigheter, framförallt för barn.

Ledning

Om du vill komma i kontakt med någon i ledningen nås samtliga på förnamn.efternam@plansverige.org eller på 08-58 77 55 00

Mariann Eriksson

Generalsekreterare

Mariann Eriksson har det övergripande ansvaret för Plan International Sveriges verksamhet. Mariann har erfarenhet från både näringsliv och ideell sektor och kommer närmast från Världsnaturfonden WWF där hon i rollen som marknadsdirektör hade ansvar för marknadsföring, intäktsgenerering och partnerskap. Dessförinnan arbetade hon bland annat med marknadsföring och kommunikation för företag som Assa Abloy och Pan Nordic Logistics. Mariann har en DIHR från Stockholms universitet.

christina Carlsson

Avdelningschef Ekonomi och IT/Ekonomichef

Bild på Christina Carlsson

Christina Carlsson har ansvar för Plan International Sveriges finansfrågor, IT och riskhantering. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med styrning och uppföljningsfrågor på ett pedagogiskt sätt. Christina har tidigare arbetat som administrativ chef på Stockholms Stadsmission, CFO på Dramaten och som Business Controller på Ericsson.

Helena Ölander

COO / HR- och kanslichef

HR-chef Helena Ölander

Helena Ölander ansvarar för personalfrågorna, internservicen och internkommunikationen på kansliet. I hennes uppdrag ligger också att driva ledningsprocessen och verksamhetsplaneringen. Helena har gedigen erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete från olika branscher och har en fil. kand. i organisationssociologi från Stockholms universitet. Första anställningen inom HR var hos svenska biståndsmyndigheten Sida.

Johan Bååthe

Insamlings- och kommunikationschef

Johan Bååthe

Johan Bååhte ansvarar för och leder arbetet med Plan International Sveriges externa kommunikation gentemot nya och befintliga givare. Han har många års erfarenhet som chef och konsult inom olika delar av näringslivet, bland annat kommunikation, affärsutveckling och marknadsföring. Johan Bååthe har också startat upp och arbetat operativt med en biståndsverksamhet i Kenya och suttit med i styrelsen för Amref Sverige.

Björn Holmberg

Avdelningschef för Program och påverkan

Avdelningschef Björn Holmberg

Björn Holmberg har lång erfarenhet som ledare inom internationellt utvecklingssamarbete. Han kommer närmast från Folke Bernadotteakademin, myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, där han varit chef för det internationella sekretariat som leder ett globalt nätverk för fredsinsatser och fredsbyggande. Dessförinnan har Björn arbetat som landschef på svenska ambassaden i Guatemala, varit generalsekreterare på Swedepeace och chef för enheten för fred- och mänsklig säkerhet på Sida.

Mirjam Hast

Avdelningschef resursmobilisering och partnerskap

Mirjam Hast har det övergripande ansvaret för Plan International Sveriges partnerskap med institutionella givare och samarbeten med företag, stiftelser och filantroper. Hennes uppgift är att verka för långsiktiga partnerskap som stödjer en hållbar finansiering av Plans programverksamhet. Mirjam har 20 års erfarenhet från internationellt bistånd och har haft flertalet chefstjänster med fokus på partnerskap och finansiering av biståndsverksamhet inom både näringsliv och ideell sektor.