Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Styrelsen för Plan International Sverige har sitt säte i Stockholm och är stiftelsens högsta beslutande organ. Den ansvarar för att organisationens verksamhet bedrivs i enlighet med beslutade stadgar. Styrelsens ledamöter arbetar helt ideellt och väljs in i styrelsen på en mandatperiod av två år och kan väljas om för ytterligare tre perioder. I styrelsen finns också två representanter från Plan International Sveriges ungdomsråd med som observatörer.

Ordförande

Carl Lindgren

Styrelseordförande Carl LindgrenCarl Lindgren blev invald i styrelsen 2017 och sitter som ordförande sedan 2019. Han har en bakgrund inom revisions- och finansbranschen där han bland annat har arbetat med bolagsstyrning och varit styrelseordförande för KPMG. Carl är ursprungligen jägmästare, och har ett stort intresse för hållbarhet och internationellt utvecklingssamarbete. Han sitter även med i styrelsen för Världsnaturfondens AB och är Senior Advisor för Global Challenges Foundation.

 

Vice ordförande

Pär Lager

Pär Lager blev invald i styrelsen 2013 och är i dag vice ordförande. Pär har en bred bakgrund inom kommunikation, utbildning och ledarskap. Han har bland annat varit vd för Berghs school of communication och arbetat som politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet och har även en omfattande erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag.

Ledamöter

Ingalill Karlsson

Ingalill Karlsson blev invald i styrelsen 2016. Hon arbetar som egenföretagare med strategisk kommunikation och har en gedigen erfarenhet av försäljning, marknadsföring och kommunikationsarbete. Hon kommer senast från Inter IKEA Systems med arbetsuppgifter inom strategisk kommunikation på global nivå för IKEA Concept, katalog och kultur.

Karin Nilsdotter

Karin Nilsdotter blev invald i styrelsen 2018. Hon är vd för ett av Sveriges ledande bolag inom rymdindustrin samt medlem i FN:s expertgrupp Women in Space. Karin har en bakgrund inom affärsutveckling, strategiska partnerskap, opinionsbildning, och har arbetat med banbrytande projekt. 2014 blev hon utsedd till årets teknikkvinna i Sverige och av tidskriften Wired har hon blivit kallad en game changer i världen. 

Ulrika Cronenberg Mossberg

Ulrika Cronenberg Mossberg blev invald i styrelsen 2016. Ulrika har mångårig erfarenhet från utrikesdepartementet med fokus på biståndsrelaterade frågor på både global och lokal nivå, och långvarig erfarenhet av att arbeta i, och med, Mellanöstern, Afrika och Östeuropa. Hon har även arbetat som ambassadör i Makedonien, Kosovo och Litauen, och har tidigare varit styrelseledamot hos bland annat Rädda Barnen.

 

Nina Nornholm

Nina Nornholm

Nina Nornholm blev invald i styrelsen 2018. Hon har över 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikations- och varumärkesarbete inom den globala finansbranschen. Nina är i dag kommunikationschef för private equity-bolaget EQT där hon bland annat ansvarar för bolagets övergripande varumärkespositionering.

Vill du komma i kontakt med styrelsen?

Skicka ett mail till Anja Daun så tar hon vidare kontakten.

Mejla Anja

Ungdomsobservatörer i styrelsen

Maja Lundqvist

Maja Lundqvist har varit engagerad i Plan International Sveriges Ungdomsråd sedan 2015 och sitter som observatör i styrelsen sedan 2017. För tillfället studerar hon franska och arbetar som au pair i Bryssel. Hon har ett stort intresse för språk och barns rättigheter och hoppas i framtiden kunna förena de två för att kunna fortsätta arbeta för barns framtid i bland annat Sydamerika och Afrika.

 

 

Jennie Gustafsson

Jennie Gustafsson är aktiv medlem i Plan International Sveriges Ungdomsråd sedan 2015 och sitter som observatör i styrelsen sedan 2018. Hösten 2018 blev hon vald till förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA och arbetar nu för en bättre och mer demokratisk skola. Efter att hennes uppdrag som förbundsordförande är slutfört har hon för avsikt att studera på universitet.

Ledning

Om du vill komma i kontakt med någon i ledningen nås samtliga på förnamn.efternam@plansverige.org eller på 08-58 77 55 00

Mariann Eriksson

Generalsekreterare

Mariann Eriksson har det övergripande ansvaret för Plan International Sveriges verksamhet. Mariann har erfarenhet från både näringsliv och ideell sektor och kommer närmast från Världsnaturfonden WWF där hon i rollen som marknadsdirektör hade ansvar för marknadsföring, intäktsgenerering och partnerskap. Dessförinnan arbetade hon bland annat med marknadsföring och kommunikation för företag som Assa Abloy och Pan Nordic Logistics. Mariann har en DIHR från Stockholms universitet.

charlotte Bäckstrand

Avdelningschef ekonomi och IT/Ekonomichef

Charlotte Bäckstrand har ansvar för Plan International Sveriges finansfrågor, IT och riskhantering. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med styrning och uppföljningsfrågor på ett pedagogiskt sätt. Tidigare har Charlotte bland annat arbetat som bussiness controller på revisions- och konsultföretaget PwC och som redovisningschef på Ragn-Sells.

Helena Ölander

COO / HR- och kanslichef

HR-chef Helena Ölander

Helena Ölander ansvarar för personalfrågorna, internservicen och internkommunikationen på kansliet. I hennes uppdrag ligger också att driva ledningsprocessen och verksamhetsplaneringen. Helena har gedigen erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete från olika branscher och har en fil. kand. i organisationssociologi från Stockholms universitet. Första anställningen inom HR var hos svenska biståndsmyndigheten Sida.

Johan Bååthe

Insamlings- och kommunikationschef

Johan Bååthe

Johan Bååhte ansvarar för och leder arbetet med Plan International Sveriges externa kommunikation gentemot nya och befintliga givare. Han har många års erfarenhet som chef och konsult inom olika delar av näringslivet, bland annat kommunikation, affärsutveckling och marknadsföring. Johan Bååthe har också startat upp och arbetat operativt med en biståndsverksamhet i Kenya och suttit med i styrelsen för Amref Sverige.

Mia Haglund Heelas

Programchef

Mia Haglund Heelas har det yttersta ansvaret för Plan International Sveriges programverksamhet. Hon har gedigen erfarenhet av biståndsarbete och har arbetat bland annat inom FN, Utrikesdepartementet och för Danish developement agency (DANIDA). Mia har arbetat på Plan International sedan år 2000 och har haft flera olika befattningar inom organisationen, nu senast som landchef på Plan International Sri Lanka. Hon har även suttit i Concords styrelse.

Mirjam Hast

Avdelningschef resursmobilisering och partnerskap

Mirjam Hast har det övergripande ansvaret för Plan International Sveriges partnerskap med institutionella givare och samarbeten med företag, stiftelser och filantroper. Hennes uppgift är att verka för långsiktiga partnerskap som stödjer en hållbar finansiering av Plans programverksamhet. Mirjam har 20 års erfarenhet från internationellt bistånd och har haft flertalet chefstjänster med fokus på partnerskap och finansiering av biståndsverksamhet inom både näringsliv och ideell sektor.