Svenska Postkodlotteriet skänker sitt överskott till organisationer som är förmånstagare i lotteriet. 2019 fick Plan International 18,7 miljoner kronor i basstöd till sitt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor.