Svenska Postkodlotteriet skänker sitt överskott till organisationer som är förmånstagare i lotteriet. 2023 fick vi 21 miljoner kronor i basstöd till vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor.