Svenska Postkodlotteriet skänker sitt överskott till organisationer som är förmånstagare i lotteriet. 2018 fick Plan International 22 miljoner kronor plus 12 miljoner kronor för ett specialprojekt med fokus på att stötta flickor i utsatta områden i Sverige och Senegal.