I dag lever halva världens befolkning i städer. Stadsborna står också för den största delen av koldioxidutsläppen. Under tre år drev Plan International tillsammans med WWF projektet Vår stad 2030 för klimatsmarta och hållbara städer, som finansierades av Postkodlotteriet. Vi utbildade och engagerade barn och unga och skapade möjligheter för dem att påverka beslutsfattare för att uppnå målet om max 1,5 graders uppvärmning – och hållbara städer och skolor.

Projektet som startade i Zambia, Rwanda, Uganda och Filippinerna har skapat märkbara förändringar i mer än 30 skolor tack vare att drygt 5 600 lärare och elever har utbildats i hållbar utveckling och katastrofriskreducering och att det har funnits utrymme att använda kunskaperna konkret i skolmiljön 

Det skapades också mötesplatser där dialog med beslutsfattare och experter kunde äga rum och där ungdomarna kunde bidra med sina visioner och sin kunskap för en hållbar stadsutveckling. Beslutsfattare fick stöd i att ta fram nödvändiga planer och rapporter för i dialog med ungdomar och unga.