Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till utbildning. Ändå finns det 122 miljoner flickor i världen som inte går i skolan. Det påverkar deras möjligheter att bestämma över sina egna liv och sin framtid. Därför satsar Postkodlotteriet på flickors utbildning.