Svenska Hjältar: Gunilla Ek Årets kämpe för flickor för sitt arbete mot könsstympning

Barnmorskan Gunilla Ek har av Svenska Hjältars jury utsetts till Årets kämpe för flickor 2017. Gunilla får priset för sitt över 20 år långa engagemang för ett av de grövsta brotten mot flickors rättigheter – könsstympning.

Barnmorskan Gunilla Ek har av Svenska Hjältars jury utsetts till Årets kämpe för flickor 2017. Gunilla får priset för sitt över 20 år långa engagemang för ett av de grövsta brotten mot flickors rättigheter – könsstympning.

– Könsstympning är en fruktansvärd tradition och sedvänja som måste stoppas. Jag blev jätteglad när jag fick veta att jag vunnit och att frågan därmed kan lyftas ytterligare. Det här är nog det största jag varit med om, säger Gunilla Ek.

72-åriga Gunilla har genom åren rest till olika länder i Afrika, bland andra Kenya och Etiopien, för att undervisa tusentals flickor om riskerna med könsstympning. Hon har också varit rektor på en barnmorskeskola i Afghanistan. I Sverige arbetar Gunilla som barnmorska i Nyköping och håller föreläsningar för att fler ska få upp ögonen kring de fruktansvärda konsekvenser som könsstympning ger.

– Vi har länge velat instifta ett pris inom denna kategori för öka medvetenheten om flickors rättigheter. Gunilla är en fantastisk förebild som i så många år arbetat med att stoppa könsstympning, som skadar och kränker flickors rättigheter och rätten till sin egen kropp. Vi jobbar för att utrota all form av könsstympning och Gunilla är en stark förändringskraft i detta arbete, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Årets kämpe för flickor är ett nyinstiftat pris, som delas ut för första gången i år.

– Jag är så oerhört glad och stolt över att vi kunnat driva den här frågan tillsammans med Plan International Sverige. Det har strömmat in nomineringar och tips på människor som verkligen gör skillnad för flickors situation i Sverige och världen, säger Helena Mastberg, chef för Aftonbladet Svenska Hjältar.

Gunilla Ek koras som hjälte på Svenska Hjältar-galan som sänds på Aftonbladet.se och i TV4 klockan 20.00 idag, måndag den 11 december. Den stjärnspäckade galan leds av Mark Levengood, som också är en av medlemmarna i Svenska Hjältars jury.

Fakta om könsstympning

Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor i världen lever med följderna av könsstympning. Ingreppet kan leda till infektioner, infertilitet, kronisk smärta, komplikationer vid förlossning och i värsta fall döden. Könsstympning utförs nästan uteslutande på flickor under 15 år. Om nuvarande trend fortsätter kommer ytterligare 15 miljoner flickor att utsättas för könsstympning till år 2030.