Somalia: Oroväckande ökning av könsstympning – utförs på flickor i grupp

Sadia Allin, chef för Plan International i Somalia

Inför internationella dagen mot könsstympning 6 februari varnar barnrättsorganisationen Plan International för en ökning av könsstympningar av flickor och kvinnor i Somalia som en följd av covid-19. Ingreppen ökar när pandemin tvingar flickor och kvinnor att tillbringa mer tid i hemmet.

– Det har rapporterats om grupper på upp till 20 flickor som samtidigt blivit utsatta för könsstympning i Sahilregionen. Det är ett oroande tecken på att den här skadliga sedvänjan ökar i spåren av covid-19, säger Sadia Allin, chef för Plan International i Somalia.

Könsstympningar utförs vanligtvis i samband med skollov då flickor kan vara hemma och återhämta sig efteråt. Nu när skolorna varit stängda en längre tid har en del familjer tagit tillfället i akt att könsstympa sina döttrar. Den ekonomiska krisen har också drivit personer som livnär sig på att utföra könsstympning att bli mer offensiva. Detta samtidigt som insatser för att förebygga och uppmärksamma farorna med könsstympning har minskat till följd av nedstängningar. 

Nu när skolorna i Somalia har öppnat igen, vittnar lärare och socialarbetare om att många flickor inte har kommit tillbaka till skolan – och orsaken är att både barnäktenskap och könsstympning har ökat till följd av pandemin.

I en studie gjord av Plan International i regionerna Hargeysa och Burao i Somaliland uppger 61 procent av de tillfrågade att de tror att könsstympning har ökat på grund av pandemin. Undersökningen visar också att en fjärdedel av eleverna i regionerna Hargeysa och Burao, som gick i skolan innan pandemin, inte har kommit tillbaka. Av dem är en övervägande majoritet, 73 procent, flickor.

FN förutspår att pandemin kommer leda till att ytterligare två miljoner flickor riskerar att könsstympas fram till år 2030, utöver de 68 miljoner flickor som man redan har beräknat kommer utsättas för övergreppet under de kommande nio åren.

Under pandemin har Plan International tillsammans med lokala partners fortsatt sprida kunskap om riskerna med kvinnlig könsstympning, bland annat genom informationskampanjer i radio. 

– Vi har i många år informerat om riskerna med könsstympning och uppmanat lokalsamhällen att sluta könsstympa sina flickor. Nu riskerar de framstegen att gå förlorade om inte mer resurser sätts till, säger Sadia Allin.Somalia är det land i världen där störst andel flickor könsstympas – 98 procent av alla flickor mellan 5 och 11 år utsätts för övergreppet. Det är fortfarande lagligt i landet och övergreppet är djupt rotat i samhället.

Internationella dagen mot könsstympning den 6 februari

Plan International vill skala upp arbetet mot könsstympning globalt:

  • Könsstympning måste förbjudas enligt lag i alla länder.
  • Program för att förebygga könsstympning behöver prioriteras och skalas upp – t.ex informationskampanjer för att förändra de djupt rotade sociala normer som tillåter övergreppet att existera. 
  • Skydd mot våld, stöd och vård måste erbjudas flickor och kvinnor som skadats till följd av könsstympning eller riskerar att utsättas för övergreppet.
  • Vård för att främja sexuell och reproduktiv hälsa i stort behöver stärkas, som ökad tillgång till mödravård och ungdomsmottagningar.

Fakta om könsstympning

Ungefär 200 miljoner flickor och kvinnor i världen beräknas vara könsstympade. Könsstympning är ett grovt övergrepp som kan leda till infektioner, komplikationer vid graviditet, smärtor vid sex och psykiska problem. Det är ett brott mot flickors och kvinnors mänskliga rättigheter. Könsstympning är ett sätt att kontrollera flickors sexualite och har en tydlig koppling till traditioner och hur människor ser på flickors rättigheter och jämställdhet. För många föräldrar handlar det om att upprätthålla familjens heder samtidigt som det ses som en förutsättning för att flickor ska kunna gifta sig.

För mer information eller intervju med Sadia Allin i Somalia, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig: Tel 0768-60 55 60, sofia.nordenskiold@plansverige.org