Fridolina Rolfö står upp för flickors rättigheter

Foto: Carl Sandin/BIldbyrån

Fotbollsspelaren Fridolina Rolfö är ny ambassadör för barnrättsorganisationen Plan International Sverige. Ett långsiktigt samarbete där Fridolina kommer engagera sig i frågor som rör barns rättigheter och jämställdhet.

Över hela världen utsätts flickor för diskriminering och förtryck. På vissa platser riskerar flickor att behöva sluta skolan, tvingas gifta sig och föda barn fast det själva är barn. På andra platser begränsas deras möjligheter till utveckling och inkludering enbart på grund av sitt kön. Trots att Fridolina är en av världens främsta fotbollsspelare, och en nyckelspelare i både det svenska landslaget och sitt klubblag FC Barcelona har hon upplevt egna orättvisor:

– Även om jag har vuxit upp i Sverige, där jämställdhet har kommit långt, har jag upplevt många situationer där jag har känt mig begränsad på grund av mitt kön. Det är något vi måste fortsätta att diskutera för att få till en förändring. Att veta att skillnaderna i flickors rättigheter är ännu större i andra länder gör att jag vill engagera mig mer för att så många flickor som möjligt ska få de bästa förutsättningarna i livet, säger Fridolina Rolfö.

Som ambassadör för barnrättsorganisationen Plan International Sverige kommer Fridolina att sprida kunskap om Plans arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor. Plan International är en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer med verksamhet i över 80 länder. Organisationen arbetar förebyggande och långsiktigt, men finns också på plats i akuta katastrofer för att rädda liv och ge barn och deras familjer skydd. Bland det första Fridolina  gör som ambassadör för Plan är att aktivt engagera sig i att samla in pengar till förmån för barn som drabbas av kriser och katastrofer runt om i världen.

– Hur barn drabbats av krigen i Gaza och Ukraina har påverkat mig mycket. Det har gett mig insikt om den orättvisa värld vi lever i och inspirerat mig att vilja hjälpa och påverka för att informera om hur svårt många har det runt om i världen. Att se barn lida av hunger, bo i krigszoner och få sina rättigheter kränkta får mig att vilja göra skillnad, fortsätter Fridolina

På Plan International Sverige välkomnar man Fridolina som ambassadör och ser stora möjligheter att stärka barns rättigheter tillsammans med henne. I Plan Internationals globala arbete används idrott återkommande som en plattform för social förändring, särskilt jämställdhet, och erbjuder möjligheten att utmana och bekämpa stereotyper som hindrar full deltagande för flickor inom idrott och samhället

– Fridolina är en enormt inspirerande förebild och personifierar att ingenting är omöjligt för flickor. Hennes engagemang för barns rättigheter och jämställdhet kommer att bidra till att öka medvetenheten och stödet för vårt arbete. Tillsammans med Fridolina ser vi fram emot att fortsätta kämpa för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor, där varje barn har samma möjlighet att växa upp i trygghet, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige.