Lär en flicka läsa

200 kr

Över hela världen blir flickor nekade utbildning på grund av fattigdom, konflikter och diskriminering. Det är inte bara ett brott mot deras rättigheter utan även ett slöseri med resurser! Bristen på läs- och skrivkunskaper isolerar flickor från omvärlden och försvårar deras möjligheter att försörja sig i framtiden.

Din gåva kan förändra mer än en flickas liv. Den kan förändra världen i stort! För det finns inget mer effektivt sätt att bekämpa fattigdom än genom utbildning.

Skriv din egen, personliga, hälsning på gåvobeviset

När du valt dina gåvor kommer du till nästa steg då du skapar gåvobeviset. Du väljer själv bild och kan skriva en hälsning som passar. Du får tillgång till gåvobeviset direkt efter ditt köp. Om du inte vill ha ett gåvobevis kan du välja bort det helt.