Lär en flicka läsa

200 kr

Lär en flicka läsa

200 kr

Över hela världen går flickor miste om sin rätt till utbildning på grund av fattigdom, konflikter och diskriminering. När flickor får gå i skolan och lära sig läsa kan fattigdomen minska och jämställdheten öka. Utbildning ger också flickor makten att bestämma över sina egna liv.

Plan International arbetar för att ta bort de hinder som står i vägen för att flickor ska få gå i skolan. Vi bygger trygga och säkra skolor, vi utbildar lärare, vi arbetar för att förändra synen på flickor och vi påverkar beslutsfattare så att skolan ska vara tillgänglig för alla. Din gåva kan förändra en flickas liv!