Leksaker till barn på flykt

300 kr

När livet vänds upp och ned på grund av en kris eller konflikt är det alltid barnen som drabbas hårdast. Livet i ett flyktingläger är ofta tufft och möjligheterna till lek är begränsade. Därför kan en rockring, ett brädspel eller några pennor göra stor skillnad för hundratals barn!

Vi arbetar på plats i flyktinglägren för att öka antalet platser där barnen kan känna sig trygga. Ditt bidrag går till att utrusta våra trygga platser med sådant som barnen kan leka med och bara få vara barn för en stund. En rockring räddar inte världen men den kan betyda mycket för ett barn.

Leksakerna skickas till de flyktingläger där behoven är som störst och innehållet varierar efter vilken kultur och kontext som råder i området.

Exempel på vad som ingår i gåvan: 

  • Klossar
  • Dockor
  • Rockringar
  • Pennor, kritor och papper
  • Pussel
  • Brädspel
  • Gosedjur