Leksaker till barn på flykt

200 kr

Leksaker till barn på flykt

200 kr

När livet vänds upp och ned på grund av en kris eller konflikt är det alltid barnen som drabbas hårdast. Livet i ett flyktingläger är ofta tufft och möjligheterna till lek är begränsade. Därför kan en rockring, ett brädspel eller några pennor göra stor skillnad för hundratals barn!

Vi arbetar på plats i flyktinglägren för att öka antalet platser där barnen kan känna sig trygga. Du gör det möjligt för barn på flykt att få vara barn för en stund. Du är med och bidrar till att barnen har leksaker att leka med på våra trygga platser.

Leksakerna skickas till de flyktingläger med störst behov och typen av leksaker varierar beroende på land och kultur. 

Exempel på vad som kan ingå i gåvan: 

  • Klossar
  • Dockor
  • Rockringar
  • Pennor, kritor och papper
  • Pussel
  • Brädspel
  • Gosedjur