Leksaker till barn på flykt

300 kr

När livet vänds upp och ned på grund av en kris eller konflikt är det alltid barnen som drabbas hårdast. Livet i ett flyktingläger är ofta tufft och möjligheterna till lek är begränsade. Därför kan en rockring, ett brädspel eller några pennor göra stor skillnad för hundratals barn!

Vi arbetar på plats i flyktinglägren för att öka antalet platser där barnen kan känna sig trygga. Ditt bidrag går till att utrusta våra trygga platser med sådant som barnen kan leka med och bara få vara barn för en stund. En rockring räddar inte världen men den kan betyda mycket för ett barn.

Leksakerna skickas till de flyktingläger där behoven är som störst och innehållet varierar efter vilken kultur och kontext som råder i området.

Exempel på vad som ingår i gåvan: 

  • Klossar
  • Dockor
  • Rockringar
  • Pennor, kritor och papper
  • Pussel
  • Brädspel
  • Gosedjur

Skriv din egen, personliga, hälsning på gåvobeviset

När du valt dina gåvor kommer du till nästa steg då du skapar gåvobeviset. Du väljer själv bild och kan skriva en hälsning som passar. Du får tillgång till gåvobeviset direkt efter ditt köp. Om du inte vill ha ett gåvobevis kan du välja bort det helt.